Anasayfa » İş Sağlığı Güvenliği » İş Sağlığı Ve Güvenliği Araştırma Ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığında Yönetici Olmak Kolaylaştı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Araştırma Ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığında Yönetici Olmak Kolaylaştı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Araştırma Ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığında Yönetici Olmak Kolaylaştı

Tarih :
İş Sağlığı Ve Güvenliği Araştırma Ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığında Yönetici Olmak Kolaylaştı

MADDE 1 – 15/7/2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tıp ve mühendislik fakültesi mezunları ile fen-edebiyat fakültelerinin fizik, kimya veya biyoloji bölümü mezunları arasından Genel Müdürün teklifi üzerine” ibaresi “en az lisans mezunları arasından” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 ? Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genel Müdürün teklifi üzerine” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 ? Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Genel Müdürün teklifi üzerine” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 ? Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 ? Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığının (İSGÜM)çalışma usul ve esasları ile personelinin nitelik, görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen Yönetmelikte değişiklikler yapıldı.

Bugün yürürlüğe giren değişikliklerle; 

-İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanı olabilmek için aranan eğitim şartı değiştirildi. Başkan olabilmek için daha önce; üniversitelerin tıp ve mühendislik fakültesi mezunları ile fen-edebiyat fakültelerinin fizik, kimya veya biyoloji bölümü mezunu olmak gerekirken, yapılan değişiklik sonrası Başkan olabilmek için lisans mezunu olmak yeterli olacak.

-İSGÜM Başkanı ve Başkan Yardımcıları ile Bölge Laboratuvar Müdürlükleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürünün teklifi üzerine Bakan tarafından atanırken, yapılan değişiklikle Genel Müdürün teklifi uygulaması kaldırıldı. Başkan ve Başkan Yardımcıları ile Bölge Laboratuvar Müdürlüklerini doğrudan Bakan atayacak

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler