Anasayfa » Medya Haberleri » 38 bin kişiye 'tütün ikramiyesi' ödenecek

38 bin kişiye 'tütün ikramiyesi' ödenecek

38 bin kişiye 'tütün ikramiyesi' ödenecek

Sosyal güvenlik Kurumu, 38 bin kişiye tütün ikramiyesi ödeneceğini açıkladı

Tarih :
38 bin kişiye 'tütün ikramiyesi' ödenecek

5434 SAYILI KANUNUN EK 79. MADDESİ UYARINCA YAPILMASI GEREKEN EK ÖDEME (TÜTÜN İKRAMİYESİ) HAKKINDA AÇIKLAMA

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun ek 79 uncu maddesi uyarınca;

a) Harp malûllerine,

b) Şehit dul ve yetimlerine,

c) Barışta, olağanüstü yönetim usullerinin uygulandığı haller ile talim, tatbikat veya manevra sırasında görevin veya çeşitli harp silah ve vasıtalarının sebep ve tesiriyle vazife malûlü sayılan Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile askeri harekâtı gerektiren iç tedip hareketleri veya güvenlik veya asayişin sağlanmasında Silahlı Kuvvetlerle birlikte veya ayrı olarak görevlendirilenlerden bu görevlerin çeşitli sebep ve tesirleriyle vazife malûlü sayılan jandarma ve emniyet mensupları ile sivil görevlilere,

d) (c) bendinde belirtilen görevlerin ifası sırasında, bu görevlerin çeşitli sebep ve tesirleriyle ölenlerin dul ve yetimlerine,

2010 yılı için ödenmesi gereken ek ödemeleri(tütün ikramiyeleri), aylık almakta oldukları banka şubesindeki hesaplarından veya PTT Merkezlerinden 01/02/2011 tarihinden itibaren ödenecektir.

Bu kapsamda olan 38.468 kişiye toplam 52.632.015,01-TL ek ödeme yapılacak olup, malûliyet derecelerine göre ödenecek tutarlar aşağıda belirtilmiştir:

1. Derece Malûllere 2.478,16-TL

2. Derece Malûllere 2.230,34-TL

3. Derece Malûllere 1.920,57-TL

4. Derece Malûllere 1.734,71-TL

5. Derece Malûllere 1.548,85-TL

6. Derece Malûllere 1.362,99-TL

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

BAŞKANLIĞI

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler