Anasayfa » Emekli » 65 Yaş Uygulaması hakkında E- Sigortalı Genelgesi

65 Yaş Uygulaması hakkında E- Sigortalı Genelgesi

65 Yaş Uygulaması hakkında E- Sigortalı Genelgesi

Tarih :
65 Yaş Uygulaması hakkında E- Sigortalı Genelgesi
T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı

Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.03 / 9676012 25/5/2012
Konu : 65 Yaş Uygulaması

E-SİGORTALI
(2012-37 )

……….SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE
….…………….SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE
....……………….

25/2/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendiyle 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 4 numaralı alt bendi kapsamında sigortalı olanlardan 65 yaşını dolduranlarla ilgili düzenleme yapılmıştır.

Ancak sosyal güvenlik il müdürlüklerinden / sosyal güvenlik merkezlerinden alınan yazılardan, 25/2/2011 tarihinden sonra tescilleri yapılanlardan 65 yaşını dolduranların sigortalılıklarının sona erdirilmesinde yapılacak işlemler konusunda farklılıklar ve tereddütler oluştuğu anlaşıldığından uygulamada birlikteliğin sağlanabilmesine ilişkin hususlar aşağıda açıklanmıştır.

1-25/2/2011 tarihinden sonra talepleri ile tarım sigortalılığı başlatılanlardan 65 yaşını dolduranların sigortalılıklarının sona erdirilmesi

6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 25/2/2011 tarihi itibariyle 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında bulunanlardan talepleri ile tarım sigortalılığı başlatılanların 65 yaşını doldurmuş olduklarını gerekçe göstererek tescillerinin iptali için yazılı talepte bulunmaları halinde, yazılı taleplerinin Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarih itibariyle, sigortalılıkları sona erdirilecektir.

Örnek-Tarımsal faaliyeti nedeniyle ziraat odası kaydına istinaden 1/1/2012 tarihinde müracaatına istinaden tescili yapılan ve 25/1/2011 tarihinde 65 yaşını doldurmuş olan sigortalımız, 23/4/2012 tarihli talebiyle 65 yaşını doldurduğunu gerekçe göstererek sigortalılığının sona erdirilmesi için yazılı talepte bulunması halinde, talebinin Kurum kayıtlarına intikal ettiği 23/4/2012 tarihi itibariyle, sigortalılığı sona erdirilecektir.

2-25/2/2011 tarihinden sonra resen tescili yapılanlardan 65 yaşını dolduranların sigortalılıklarının sona erdirilmesi

6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 25/2/2011 tarihi itibariyle 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında bulunanlardan Kurumca re'sen tescilleri yapılarak sigortalılıkları başlatılanların, tescillerinin tebliğ edildiği tarihten sonra tescil tarihinde 65 yaşını doldurmuş olduklarını gerekçe göstererek tescillerinin iptali için yazılı talepte bulunmaları halinde, tescil tarihi itibariyle, sigortalılıkları sona erdirilecektir.

Örnek- Tarımsal faaliyeti nedeniyle 1/7/2011 tarihi itibariyle re'sen tescili yapılarak tarım sigortalılığı başlatılan ve 1/1/2011 tarihinde 65 yaşını dolduran sigortalımız, 14/8/2011 tarihli yazılı talebiyle 65 yaşını doldurduğunu gerekçe göstererek tescilinin iptali için yazılı talepte bulunması halinde, tescil tarihi itibariyle, sigortalılığı sona erdirilecektir.

Bu itibarla 25/2/2011 tarihinden sonra tescilleri yapılanlardan 65 yaşını dolduranların sigortalılıklarının sona erdirilmesi işlemlerinin yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Yakup SÜNGÜ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler