Anasayfa » GSS » Puantaj Usulü Çalışanlar Da Artık Gss Primi Ödeyecek

Puantaj Usulü Çalışanlar Da Artık Gss Primi Ödeyecek

Puantaj Usulü Çalışanlar Da Artık Gss Primi Ödeyecek

Tarih :
Puantaj Usulü Çalışanlar Da Artık Gss Primi Ödeyecek

SGKREHBERİ- YAŞAR AYDIN

4857 sayılı Kanunun 13. ve 14. maddeleri uyarınca kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile ev hizmetlerinde 30 günden az çalışan sigortalılar, ay içinde eksik bildirilen sürelerden dolayı 1/1/2012 tarihinden itibaren genel sağlık sigortası kapsamına alınmışlardı.

Bu vatandaşların  gelir testi sonucunda aile içinde kişi başına düşen gelir miktarının asgari ücretin üçte birinden az çıkması halinde eksik sürelere ilişkin GSS primleri Devlet tarafından karşılanmış, aile içinde kişi başına düşen gelir miktarının asgari ücretin üçte birinden fazla çıkması halinde GSS primlerini ödeme yükümlülüğü kendilerine verilmişti.

Sosyal Güvenlik Kurumu, kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışan olarak, aylık pim ve hizmet belgesinde eksik gün nedeni  “06- Kısmi istihdam” olarak bildirilen kişiler ile ev hizmetlerinde 30 günden az çalışan kişileri genel sağlık sigortası kapsamına dahil edilmişti.

Kısmi süreli çalışan sigortalılar, aynı zamanda bakmakla yükümlü olunan kişi ise 1/10/2016 tarihinden itibaren GSS primi ödemeyecek.

6745 sayılı Kanunun 60. maddesiyle 5510 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine “4857 sayılı Kanunun 13 üncü ve 14 üncü maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar, ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışıp, çalıştığı saat karşılığında ücret alanlar ve bu Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına tabi olarak çalışanlardan ay içerisinde otuz günden eksik prim ödeme gün sayısı bulunanlar, sigortalı çalışmama şartı hariç birinci fıkranın (10) numaralı bendinde yer verilen diğer şartları haiz olmaları kaydıyla otuz günden eksik günleri için genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılır.” şeklinde  yeni bir fıkra eklenmiştir.

 Yapılan bu değişiklikle  kısmi zamanlı veya puantaj usulüyle çalışan kişiler ile ev hizmetlerinde otuz günden az çalışan kişiler başka bir kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişisi ise 1/10/2016 tarihinden itibaren eksik bildirilen sürelerde genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişisi olarak değerlendirilecek ve eksik süreler için genel sağlık sigortası primi ödemek zorunda kalmayacaklardır.

Eksik gün nedeni olarak “07-Puantaj Kayıtları” seçilmiş olan sigortalılar da zorunlu GSS uygulamasına dahil edildi.

6745 sayılı Kanunun 63. maddesinde yapılan düzenlemeyle 5510 sayılı Kanunun 88. maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesi  “3 üncü maddenin üçüncü fıkrası kapsamına girenler hariç olmak üzere; 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olmakla birlikte, 4857 sayılı Kanunun 13 üncü ve 14 üncü maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar, ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışıp, çalıştığı saat karşılığında ücret alanlar ile bu Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına tabi olanlardan ay içerisinde yirmi gün ve daha az çalışanlar için eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin otuz güne tamamlanması zorunludur.” şeklinde değiştirilmiştir.

Yapılan yeni düzenlemeyle 4857 sayılı Kanunun 13. ve 14.maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanların yanı sıra, “ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışıp, çalıştığı saat karşılığında ücret alanlardan ay içerisindeki prim gün sayısı yirmi gün veya altında olanlar” da zorunlu genel sağlık sigortası uygulamasına dahil edilmiştir.

Böylece yeni düzenlemede yer alan “ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışıp, çalıştığı saat karşılığında ücret alanlar” ibaresi ile eksik gün nedeni 07-Puantaj kayıtları olarak bildirilen kişiler de (başka bir sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişi değil ise) zorunlu genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştır.

Ev hizmetlerinde ayda 10 ila 20 gün arasında çalışanlar zorunlu GSS uygulamasına alındı.

Değişiklik öncesinde ev hizmetlerinde çalışan ve ay içindeki prim gün sayısı 30 günden az olan sigortalıların tamamı zorunlu GSS kapsamına alınmış iken, 6745 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle Ek- 9 uncu maddenin yalnızca birinci fıkrasına tabi olanlardan (ev hizmetlerinde ayda 10 gün veya üzerinde çalışanlardan) ay içerisindeki prim gün sayısı  20 gün veya altında olanlar kapsama dahil edilmiştir.

Dolayısıyla ev hizmetlerinde;

1-Ay içinde 9 gün veya altında çalışan kişiler,

2- Ay içinde 21 gün  veya üzerinde çalışan kişiler,

3- Ay içinde 10 ila 20 gün arasında çalışmakla birlikte başka bir sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişisi olanlaar

1/10/2016 tarihinden zorunlu GSS kapsamına dahil edilmeyeceklerdir.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler