Anasayfa » İşveren » BAĞ-KUR’luya Erken Emekli Olma Fırsatı Doğdu

BAĞ-KUR’luya Erken Emekli Olma Fırsatı Doğdu

BAĞ-KUR’luya Erken Emekli Olma Fırsatı Doğdu

Tarih :
BAĞ-KUR’luya Erken Emekli Olma Fırsatı Doğdu

SGKREHBERİ- YAŞAR AYDIN

Emekli olabilmek için üç temel şartın birlikte sağlanması gerekiyor. Bu şartlardan birincisi sigortalılık süresi, ikincisi yaş, üçüncüsü ise prim gün sayısıdır. Yani emekli olabilmek için, hem sigortalılık süresini doldurmuş olmanız, hem prim ödeme gün sayısını tamamlamış olmanız, hem de yaş şartını yerine getirmiş olmanız gerekiyor.

Bu kriterlerden herhangi birini yerine getirmediğiniz takdirde ise maalesef şartlar yerine getirilinceye kadar emekli aylığına hak kazanamıyorsunuz.

…

Sigortalılık süresi nedir?

Sigortalılık süresi, sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına bağlı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarih ile emekli olabilmek için yazılı istekte bulunduğu tarih; ölen sigortalılar için ilk defa çalışmaya başladığı tarih ile ölüm tarihi arasında geçen süredir.

Bu sürenin tamamen çalışılarak ya da prim ödenerek geçirilmiş olması gibi bir şart aranmadığı için, sigortalıların bu süreler içinde aralıklı ya da birden çok sigortalılık haline tabi çalışması mümkün bulunmaktadır.

…

1/10/2008 tarihinden önce kayıt ve tescili yaptırmamış Bağ-Kurluların sigortalılıkları 1/10/2008 tarihinde başlatıldı.

Sosyal güvenlik yasasına göre tarımsal faaliyette bulunan sigortalılar hariç Bağ-Kur kapsamında sigortalılık niteliği taşıdıkları halde 1479 sayılı Kanun gereğince 1/10/2008 tarihine kadar kayıt ve tescillerini yaptırmayanların sigortalılıkları 1/10/2008 tarihinden itibaren başlatılmıştır.

Örneğin ticari kazanç getiren faaliyetinden dolayı 17/5/2003 tarihinde vergi mükellefiyeti bulunan ancak 1/10/2008 tarihine kadar sigortalılık tescil işlemini yaptırmamış olan vatandaşın sigortalılığı 1/10/2008 tarihi itibariyle başlatılmıştır.

…

2016/26 sayılı Genelge ile Bağ-Kur’luların tescil işlemlerinde değişikliğe gidildi.

SGK’nın 2016/26 sayılı Genelgesinde vergi mükellefiyeti 1/10/2008 tarihinden önce başladığı halde 1/10/2008 tarihinden önce Bağ-Kur’a müracaat ederek kayıt ve tescilini yaptırmayan ancak 1/10/2008 tarihinden önce doğru Bağ Kur numarası üzerinden  prim ödemesinde bulunan vatandaşlara yeni bir imkan getirildi.

Yapılan düzenlemeyle 1/10/2008 tarihinden önce Bağ-Kur’a müracaat ederek kayıt ve tescilini yaptırmayan ancak 1/10/2008 tarihinden önce doğru Bağ Kur numarası üzerinden  prim ödemesinde bulunan vatandaşlar SGK’ya müracaat ederek Kurum hesaplarına intikal etmiş olan prim ödemelerine göre sigortalılığının başlatılmasını talep etmeleri halinde, Bağ-Kur kapsamındaki sigortalılıkları ticari faaliyetlerinin başladığı tarih itibariyle başlatılacaktır.

Prim ödemesi bulunduğu halde giriş bildirgesinin Kurum kayıtlarına intikal etmemesi nedeniyle kayıt ve tescili yapılmayan ve primleri iade edilen sigortalılar da talepte bulunmaları halinde, bu imkanlardan istifade edebileceklerdir.

…

SGK genelgesinde 1/10/2008 tahinden önce isteğe bağlı sigortalı olanlar da unutulmamış.

SGK genelgesinde, 1/10/2008 tarihinden önce isteğe bağlı sigortalı olarak kayıt ve tescili yapılan ancak prim ödemesi bulunmaması nedeniyle tescil tarihi itibariyle sigortalılıkları durdurulan vatandaşların, 1/10/2008 tarihinden önce Bağ-Kur kapsamında faaliyette bulunduklarının tespit edilmesi halinde, 1/10/2008 tarihinden önce kayıt ve tescil işlemlerinin yapılmış olması nedeniyle Bağ-Kur kapsamındaki faaliyetlerinin başladığı tarih itibariyle Bağ-Kur kapsamında sigortalılıklarının başlatılacağına yer verilmiş.

Dolayısıyla, kayıt ve tescil işlemlerini 1/10/2008 tarihinden önce yaptırmamış Bağ-Kur kapsamındaki vatandaşlar  1/10/2008 tarihinden önce doğru Bağ Kur numarası üzerinden  prim ödemesinde bulunduklarını kanıtlamaları veya isteğe bağlı sigortalı tescil işlemlerini yaptırmış olmaları ve bu durumlarını kanıtlayıcı belgelerle birlikte SGK’ya başvuruda bulunmaları halinde sigortalılık başlangıç tarihleri 1/10/2008 tarihinden önceki bir tarihe çekileceğinden, mevcut durumdan çok daha önce bir tarihte emekli olma imkanına kavuşabileceklerdir.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler