Anasayfa » Mevzuat » Yapılandırmada Geri Adım

Yapılandırmada Geri Adım

Yapılandırmada Geri Adım

Tarih :
Yapılandırmada Geri Adım

SGKREHBERİ-FAHRETTİN DEMİR

Bilindiği üzere, 19/8/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş  olan 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, 22/8/2016 tarihli ve  2016-18 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesiyle kamuoyuna duyurulmuştu.

Diğer taraftan, SGK ünitelerindeki iş yoğunlukları nedeniyle henüz tebliğ edilemeyen yada tebliğ edilmeyi bekleyen  çok sayıda tebligatın bulunduğu, SGK ve diğer Kurumların denetim ve kontrol elemanlarınca düzenlenen bazı raporların henüz değerlendirilemediği, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınan belgeler uyarınca gerekli işlemlerin yapılmasında bazı gecikmelerin olduğu, bu nedenlerle işverenler, SGK ve diğer ilgililer arasında çeşitli ihtilafların yaşandığı  aşikardır.

Bu itibarla; söz konusu kanunun amacına ve ilgili hükümlerinin ruhuna uygun olarak, faydalanması gereken işyeri, işveren ve sigortalılar açısından, 6736 sayılı Kanunun  10 uncu maddesinin; yirmi birinci fıkrası uyarınca; kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasların bazı maddelerinin yeniden belirlenmesi son derece kaçınılmazdır.

Dolayısıyla, 6736 sayılı Kanun uyarınca 31/10/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil)  yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan işverenlerin/işyerlerinin 2016/Haziran ve önceki aylara ait olup kanunun yayımlandığı tarih itibariyle ödenmemiş olan;

a)SGK ve diğer Kamu Kurum ve kuruluşlarının denetim elemanlarının raporlarından,

b)Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınan belgelerden,

c)Mahkeme kararlarından,

Kaynaklanan prim borçlarının en geç ilk taksit ödeme süresi sonuna kadar (31/12/2016 tarihine kadar) tahakkuk etmiş olması, (idari para cezalarının ise kanunun yayımlandığı tarih olan 19/8/2016 tarihine kadar kesinleşmiş olması şartı bu cezaların en geç 3/8/2016 tarihine kadar tebliğ edilmiş olmasını gerektirmekteyken bunlarında 31/12/2016 tarihi  itibariyle kesinleşmiş olması şartının yeterli olacağı,

Sonuç olarak, ilgililer açısından daha fazla mağduriyetlere mahal vermemesi adına, sgkrehberi.com olarak tarafımızca da kaleme alınan yazılar dikkat çekmiş olacak ki, SGK özellikle idari para cezaları açısından, yapılandırmaya başvuru şartının yerine getirilmiş olmasıyla birlikte bu borçların ilk taksit veya peşin ödemenin son tarihi olan 31/12/2016 ya kadar kesinleşmesi kaydıyla ödeme kolaylığına yönelik,  yeniden düzenleme yoluna gitmek durumunda kalmıştır.  

Bu itibarla, bu hususta yayımlanacak olan yeni genelgenin takip edilerek, ilgililerin yukarıda sayılan borçlar açısından söz konusu (31/12/2016) tarihini baz alacak şekilde işlem gerçekleştirmesi mümkün olacaktır.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler