Anasayfa » Kamu » Astsubaylara subaylığa geçiş kolaylaştırıldı

Astsubaylara subaylığa geçiş kolaylaştırıldı

Astsubaylara subaylığa geçiş kolaylaştırıldı

Tarih :
Astsubaylara subaylığa geçiş kolaylaştırıldı

676 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 57 nci maddesiyle 926 sayılı Kanuna eklenen geçici maddede, astsubaylıktan subaylığa geçiş şartları bir sefere mahsus olmak üzere genişletildi. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda astsubaylıktan subaylığa geçiş sınavına girmek için "astsubay olarak dördüncü hizmet yılını tamamlamış, yedinci hizmet yılını bitirmemiş olmak" şartı esnetilerek, 29.10.2016 tarihinden sonra yapılacak ilk astsubaylıktan subaylığa geçiş sınavına girme hakkı "yedinci hizmet yılını tamamlamış ve onuncu hizmet yılını bitirmemiş olan" astsubaylara da tanındı.

676 sayılı KHK'nın 57 nci maddesi ile 926 sayılı Kanuna eklenen geçici madde şu şekilde: "EK GEÇİCİ MADDE 94- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yedinci hizmet yılını tamamlamış ve onuncu hizmet yılını bitirmemiş olan astsubaylara, 109 uncu maddedeki diğer şartları taşımaları kaydıyla bu maddenin yayımı tarihinden sonra yapılacak ilk astsubaylıktan subaylığa geçiş sınavına müracaat hakkı verilir."

Astsubay iken subay olmanın diğer şartları:

1)Türk Silahlı Kuvvetlerince öğrenimlerinin ilgilendirdiği sınıfta subaya ihtiyaç duyulması ve yeterli kontenjan ayrılması,

2) En az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokulu mezunu olmak,

3) Subaylık için sınava müracaat tarihinde en az kıdemli çavuş rütbesinde olmak,

4) Subaylık için sınava müracaat tarihinde sicil notu ortalaması, sicil tam notunun yüzde doksan ve daha yukarısı olmak,

5) Askeri disiplin, tutum ve davranışları, görevindeki başarısı, mesleki bilgi ve yetenekleri ile genel kültürü bakımından subaylığa layık bulunduğu sıralı sicil üstleri tarafından onanmış olmak,

6) Yapılacak seçme sınavlarında ve subaylık nosyonu kazandırma eğitiminde başarılı olmak.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler