Anasayfa » Medya Haberleri » 5510 Sayılı Kanun da dul ve yetim aylıklarında eşitliği sağlayamadı

5510 Sayılı Kanun da dul ve yetim aylıklarında eşitliği sağlayamadı

5510 Sayılı Kanun da dul ve yetim aylıklarında eşitliği sağlayamadı

Tarih :
5510 Sayılı Kanun da dul ve yetim aylıklarında eşitliği sağlayamadı

2008 yılı Ekim ayında yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunun norm ve standart birliği sağlayacağı her fırsatta dile getiriliyor.

Çıkarılan hiçbir kanunun değişiklik yapılmadan sonucunun görülmesine ömrünün yetmediği Ülkemizde ne yazık ki mağdur olan vatandaşlar oluyor. Büyük bir umutla çıkarılan kanunlar bir yıl geçmeden delinmeye başlıyor. Bu da Ülkemizde kanunların çok iyi çalışma yapılmadan değiştirildiğini gösteriyor ki ne yazık ki.

28.2.2013 tarihli Habertürk gazetesinde ve bu sitede yayımlanan haberden, 2006 yılında vefat eden sigortalının dul eşine yurtdışı borçlanma hizmeti karşılığı 2.728. TL aylık bağlandığını okuduk.

Asgari ücretin 773,00.- TL olduğu bir ülkede eşinin ölümünden sonra hayatını tek başına idame ettirecek bir kadın için gayet iyi sayılabilecek miktarda bir aylık. Haberi okuyunca acaba tüm hak sahipleri bu kadar aylık alabiliyor mu diye bir araştırma yaptık. Ne yazık ki durum öyle değil.

Norm ve standart birliği sağlayacağı umut edilen 5510 sayılı Kanundan sonra ölen sigortalıların bile, asgari kazanç üzerinden 900 günden aylık bağlanan dul eşlerinden 355, 00.- TL aylık alan da var 738,00.TL aylık alan da, haberdeki gibi 2.728,00.-TL alan da..

Bırakın ölüm aylıklarını, asgari ücretle çalışarak 3600 gün üzerinden emekli olan iki sigortalı aylıkları arasında bile azımsanmayacak tutarda fark var.

Şöyle ki 2000 yılı öncesinde çalışmaya başlayan iki sigortalıdan biri 2008 yılından önce 3600 günü doldurup yaş şartını doldurmayı bekliyor diğeri ise yaşı dolduğu halde 3600 günü 2012 yılında tamamlıyor. Her iki sigortalıya da 5510 sayılı kanuna göre aylık bağlanıyor. İkisi da asgari ücret üzerinden ikisi de 3600 gün ve aynı yaştan ancak yaşını 2008 den sonra dolduran sigortalı 2013 yılında 887,00 .-TL, aylık alıyor, 3600 günü 2008 den sonra dolduran sigortalı ise 651,00.-TL, arada 236,00 TL fark var. Nerede norm ve standart birlik?

Ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumunun resmi sitesinde yayımlanan genelge ekinde, malullük ve ölüm aylıklarında dikkate alınacak en düşük yaşlılık aylıkları açıklanmıştır.

Bunu gerekçesi de 5510 sayılı Kanun gereği malullük ve ölüm aylıklarının bir önceki yılın Aralık ayında ödenen en düşük yaşlılık aylığından az olamayacağıdır.

Buna göre, çalışması 2000 yılından önce başlayıp, 2008 yılından sonra ölen sigortalının hak sahibi eşine 2012 yılında bağlanacak ölüm aylığının 709,00.-TL, çalışması 2000 yılından sonra başlayıp, 2008 yılından sonra ölen sigortalının eşine 2012 yılında bağlanacak ölüm aylığının ise 341,67 den az olamayacağı (sadece eşe aylık bağlanacak ise) ayrıca, 2011 yılı Aralık ayında ödenen en düşük yaşlılık aylığının ise 626,00.- TL olduğu açıklanmıştır.

28.02.2013 tarihinde bu sitede yayımlanan yazıda, 2103 yılında ödenen en düşük yaşlılık aylığının 371,00 .- TL olduğu belirtilmiştir.

Şimdi kanun koyuculara soralım bir emekli 371, TL aylıkla nasıl geçinecektir. Ya da bu sigortalı öldüğünde hak sahibi eşine bu aylığın %75 i olan 278,00.- TL aylık mı bağlanacaktır.

Bu sigortalının da aylığını yükseltmesinin bir yolu var mıdır acaba??

Bu ülkede herkesin en azından yaşamını rahat ve huzur içinde geçireceği kadar aylık almasını ümit ediyoruz. Ancak bunun için de kanunların herkese eşit şartları sunacak şekilde düzenlenmesi gerekir diye düşünüyoruz.

Bir tarafta, güçlükle iş bulup 3600 günü tamamlayan sigortalıya 371,00.- TL aylık öngören, diğer tarafta 900 gün çalışma karşılığı 49 bin TL ödenmesi halinde 2.728,00 TL aylık bağlanmasına ve bu parayı iki yıldan daha az bir sürede finanse etmesine imkan veren bir kanun varken eşitlikten bahsetmek ne kadar inandırıcıdır acaba?

Tüm emeklilerin hayatlarını huzur içinde geçirecekleri aylıklara kavuşması dileğiyle.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler