DOĞUM BORÇLANMASI

SGK'nın 2013/19 sayılı Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi Genelgesi
Terör olayları nedeniyle aylık bağlanacak kişilerin sağlık yardımı
SGK'dan gazeteciler genelgesi
SGDP Yapılandırma
Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar hk. (Genelge: 2013-4)
Sağlık Hizmet Sunucularının İnceleme ve Kontrol Standartları
Rücu ve Yersiz Ödemelerin Geri Alınması Hk. 2012/40 sayılı Genelge
Evde bakım ücreti geri ödemeleri genelgesi yayımlandı
SGK Risk Analizi ve Sürekli Denetim Yönergesi
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2505 ailenin tüp bebek tedavisini karşılayacak
Malul Çocuğu Olan Kadın Sigortalılar hakkında 2009/73 nolu SGK Genelgesi
Genelge: 2013-2015 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları
Sağlık Bakanlığı Şehitlik Belgesi Düzenlenmesine Dair Yönerge
Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) hakkında Başbakanlık Genelgesi
SGK dan E-Ödenek Programı Genelgesi
SGK'dan Kurum Alacaklarının Terkini ve Zamanaşımı Genelgesi
SGK Yönetim Kurulu Kararını Taşra Teşkilatı Neden Uygulamıyor?
01 Aralık 10:50
Doğum borçlanmasında bu hataya düşmeyin!
27 Nisan 16:00
Pakette doğum borçlanması yok
08 Temmuz 18:53
Doğum Borçlanması İle Erken Emekli Olunur mu?