O ücretler geri alınacak! Genel müdürlerre şok...

O ücretler geri alınacak! Genel müdürlerre şok...

Bu köşeyi takip edenler KİT’lerdeki yönetim kurulu saltanatı hakkında çok sayıda yazı yazdığımızı hatırlayacaklardır. Bu yazılarımızda özetle her alanda değişim ve dönüşüm olduğu gibi yönetim ve yönetim felsefesinin de değiştiğini ancak KİT’lerdeki yönetim felsefesinin değişmediğini ya da değiştirilmek istenmediğini belirtmiştik. Ancak, siz ne yazarsanız yazın sonuca çok fazla etki etmiyor. Biz KİT’lerdeki yönetim saltanatını eleştirirken zaman içerisinde saltanatın katlandığına şahit olduk. Ufukta tasarruf genelgesi gözükse de bu alana dokunulmayacağı anlaşılıyor.

Bu çerçevede 8/07/2017 tarihli ve 2017/T-7 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile KİT’lerde yönetim kurulu başkanlarının yönetim kurulu üyelik ücretleri 2016 yılından geçerli olmak üzere iki katına çıkartılmıştı. Düzenleme 2016 yılından itibaren geçerli olacağı için 233 sayılı KHK gereği aynı zamanda yönetim kurulu başkanı olan genel müdürlere ciddi miktarda bir toplu ödeme yapılmıştı.

Biz bu köşede “KİT genel müdürleri Başbakanlık Müsteşarı’ndan daha fazla ücret alıyor” başlıklı yazımızla bu konuyu eleştirmiştik. Bu yazımızda bırakın KİT yönetim kurulu başkanlarının ücretlerinin iki katına çıkmasını ayrıca bunlara toplu ödeme de yapılacağını belirtmiştik. 14 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan YPK değişikliğiyle işlemin yanlışlığı anlaşıldı ve bari toplu ödeme yapmayalım denildi. Yani iki ileri bir geri.

* Şimdi de yapılan toplu ödeme geri alınacak, ama nasıl?

14 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 12/10/2017 tarihli ve 2017/T-12 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararında değişiklik yapılarak “Bazı Kurum ve Kuruluşlarda 2016 Yılı Yönetim, Denetim ve Tasfiye Kurulu Üyelik Ücretleri başlıklı 2'nci maddesinin 1'inci fıkrasında yönetim kurulu başkanı ücretlerine ilişkin olarak yer alan “yönetim kurulu başkanına bu ücretin iki katı” ibarelerinin 18/07/2017 tarihli ve 2017/T-7 sayılı Kurul Kararı'nın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girmesine” karar verilmiştir.

Değişiklikten önceki YPK Kararı'nın 1.1.2016 tarihinden itibaren geçerli olacağı için hem yönetim kurulu başkanları hem de yönetim ve denetim kurulu üyeleri toplu ücret alacaklardı. Ancak, yönetim kurulu başkanlarının alacakları toplu ücret (7 *2866) + (7*2952) + 3.682 = 40.124 +3.682 = 44.408 TL’ye tekabül ediyordu. Şimdi de pardon, yapılan ödeme biraz fazla olmuş denilerek geri istenecek.

Yeni karar gereğince önceki karara göre yapılan toplu ödeme geri alınacaktır. Şimdi de sorulması gereken soruyu soralım. Yapılan toplu ödeme nasıl geri alınacak?

Öncelikle yapılan toplu ödemenin geri istenmesi devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz. Çünkü, kimse sizden resmi bir talepte bulunmadan YPK Kararı ile KİT yönetim kurulu başkanlarının aldıkları ücret bir çırpıda iki kat arttırıldı ve bu artış 1.1.2016 tarihinden itibaren yapıldı. Şimdi de ben her ne kadar 1.1.2016 tarihinden artış öngördümse de şimdi de 24 Temmuz 2017 tarihinden arttırmaya karar verdim deniliyor. Bu kişiler devlet ciddiyetine güvenerek aldıkları toplu ücretleri harcadılarsa şimdi bu paraları nasıl bulup da iade edecekler?

Kaldı ki bu kişiler yapılan bu toplu ödemeyi iade etmezlerse hukuken kimse bu kişilerden geri alamaz. Çünkü, yapılan toplu ödeme bir hukuki metne istinaden yapılmıştır. Şimdi de ben yeni bir düzenlemeyle geri alıyorum denilemez. Hukuki düzenlemelerin temelinde geçmişe dönük hak vermek mümkünken tersi durum yapılamaz. Bu düzenlemeyi kaleme alanların bunu biliyor olmaları gerekirdi. Özetle ilgililer gönüllü olarak bu ödemeleri iade etmezlerse bu paralar geri alınamaz.

Ayrıca, bu ödemeler iade edilirken taksit yapılacak mı yoksa toptan mı istenecek? Kişilerin hatası olmadığı için faiz de istenemeyecek. Bir düzenleme yapılırken detaylı bir çalışma yapılmazsa bu tür açmazlara düşülür.

* Yapılan değişiklik tamamen geri alınmalıdır

Daha öncede ifade ettiğimiz üzere, yeni düzenlemeyle KİT Genel Müdürlerinin ücreti Başbakanlık Müsteşarı’nın aldığı ücretin oldukça üzerine çıkarılmıştır. Yeni düzenleme ile görev ve ücret dengesi de ciddi oranda bozulmuştur. Bu nedenle, KİT’lerde uygulanan ücret sistemi hiyerarşik unvanlar arasındaki maaşları da önemli oranda etkilemekte ve ortaya garip bir durum çıkarmaktadır. Yani bakanlıkların ilgili kurumu olan KİT’ler bakanlıklardaki müsteşar yardımcılarına bağlanarak iş ve işlemlerini yürütmektedir. 666 sayılı KHK sonrasında dahi bırakın müsteşar yardımcısını, Başbakanlık Müsteşarı’ndan daha yüksek ücret alan KİT genel müdürleri ortaya çıkmıştır. Bu durum ise kamu kurumları arasındaki ücret dengesizliğini ortaya çıkarmaktadır. Dolayısıyla yapılan değişiklik tamamen geri alınmalıdır ama geriye dönük olmadan yani değişikliğin yayımlandığı tarihten itibaren.

Kamudaki ücret garabetini örneklendirmek gerekirse bir bakanlıktaki müsteşar 2017 yılı Temmuz verilerine göre 9.838 TL, müsteşar yardımcısı ise 8.567 TL ücret alırken müsteşar yardımcısına bağlı olarak görev yapan bir KİT genel müdürüne müsteşar yardımcısından 7.364 TL daha fazla ücret ödenerek 15.931 TL ve üzeri ücret alabilmektedir. Bu durumun adil veya rasyonel olduğunu izah etmek mümkün değildir diye düşünüyoruz. Başbakanlık müsteşarının 2017 yılının ikinci 6 aylık net ücret ortalamasının 10.168 TL olduğu düşünüldüğünde ortaya çıkan garabet daha iyi anlaşılacaktır.

Sonuç olarak yapılan değişiklik olumlu olmakla birlikte devlet ciddiyetine uymamıştır ve birçok yönden eksiktir. Keşke daha anlamlı bir düzenleme yapılarak devlet ciddiyetine zarar verilmeseydi. Keşke yapılan değişiklik Kasım ayından itibaren tamamen kaldırılsaydı. Çünkü, tasarruf tedbirlerinin gündemde olduğu bir ortamda böyle bir değişikliğin kamuoyuna da izahı oldukça zordur. Nasıl zor olmasın, genel müdürün aldığı ücrete ilaveten yaklaşık olarak net 7.364 TL ödeme yapılması izah edilemez. Bu ilave rakamın memur maaşlarının kaç TL olduğu düşünüldüğünde ne anlama geldiği daha iyi anlaşılacaktır. Bunları anlatırken amacımızın birilerinin maaşını göz önüne getirmek olmadığı bilinmeli ve 233 sayılı KHK’nin mutlak surette elden geçirilerek bütün KİT’leri içine alan uygulanabilir, rasyonel ve adil bir kanun yapılarak gariplikler sona erdirilmelidir. Biz ne zaman KİT’lerdeki saltanattan bahsetsek saltanat katmerleniyor.

 
 
Bu makale 3703 kez okundu