Yüzde 40 özürlü olan vatandaşlar 643 TL maaş alabilir!

Yüzde 40 özürlü olan vatandaşlar 643 TL maaş alabilir!

Devletin yoksul kesimlere yönelik birçok yardım programı bulunmaktadır. Ancak bu yardımlardan birçok kişinin haberi yoktur. Ayrıca yardımlar, daha çok başvuru esasına göre dağıtıldığı için de, yardımdan yararlanabilen kişi sayısı çok düşük rakamlarda seyretmektedir.

Halk arasındaki adıyla 'fakirlik maaşı' da bu yardımlardan birisidir. Sosyal güvenlik sistemindeki adıyla 'muhtaçlık aylığı' toplumun en alt kesimindeki bireyler için hayata geçirilen bir projedir. Kamuoyunda projenin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı tarafından yürütüldüğü sanılıyor. Asıl projenin sahibi Vakıflar Genel Müdürlüğü'dür.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaygın şekilde uygulanan fakirlere vakıflar aracılığı ile yardımda bulunulmasına yönelik gelenek, günümüzde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından devam ettirilmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü yüz yıllardır devam eden, bu uygulamayı muhtaçlık aylığı ödemesi adı altında sürdürüyor.
'Muhtaçlık aylığı' halk arasındaki adıyla fakirlik maaşı, Vakıflar Genel Müdürlüğünce, vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla, 27 Eylül 2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Vakıflar Yönetmeliği' hükümleri doğrultusunda dağıtılıyor.

FAKİRLİK MAAŞINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Fakirlik maaşı, annesi ve babası olmayan muhtaç çocuklar ile yüzde 40 ve üzeri özürü bulunan vatandaşlara veriliyor. Bu iki kesimin bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor.

Bu şartlarından ilkini, başvuru sahiplerinin hiçbir sosyal güvencesinin bulunmaması geliyor. İkinci olarak, bireyler herhangi bir gelire veya ücrete sahip olmayacaklar. Üçüncü olarak, fakirlik maaşından yararlanacak kişilerin mahkeme kararı ile veya kanunlarla bakım altına alınmamış olacak.

Son olarak da, söz konusu maaştan yararlanacak kişilerin üzerinde hiçbir taşınmazın bulunmaması gerekiyor. Veya, taşınmazdan elde edilen gelirler, ihtiyaç sahibinin ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyin çok altında olacak. Örneğin, tüm taşınmazlardan elde edilen gelir, cari yıl içinde belirlenen fakirlik maaşının altında kalacak. Ancak bu tür durumlarda, başvuru sahipleri ihtiyaç sahibi olarak nitelendiriliyorlar.

BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?

Muhtaç aylığı, birçok yardımda olduğu gibi başvuru üzerine bağlanıyor. Yani Devlet başvuru yapılmadan hiçbir kimseye fakirlik maaşı vermiyor. Bunun için öncelikle başvuru yapmanız gerekiyor. Başvurular ise Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne yapılacak. Çoğu zaman bu tür başvurular için Sosyal Güvenlik Kurumu'na gidiliyor. Ancak, fakirlik maaşında ilgili kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü'dür.
Fakirlik aylığı talebinde bulunan kişiler başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra engelli ise özrünü belirten sağlık kurulu raporunu ekleyip, ikamet ettiği ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne şahsen, posta yoluyla veya Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden başvuru yapabilirler.

NE KADAR MAAŞ BAĞLANIYOR?

Muhtaçlık aylığı, uzun bir incelemenin ardından bağlanıyor. Başvuru formları ile birlikte, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne kişi hakkında her türlü inceleme ve araştırma yapma yetkisi veriliyor. Bu yetki doğrultusunda, başvuru sahiplerinin gerçek ihtiyaç sahibi olup olmadığı araştırılıyor ve bu araştırma sonucunda fakirlik maaşı bağlanmasına karar veriliyor. Maaşın tutarı ise memur taban aylıklarına uygulanan taban aylığı katsayısının değişmesiyle değişiyor. 2017 temmuz rakamlarına göre halen ihtiyaç sahiplerine 643.05 TL fakirlik maaşı ödemesi yapılıyor.

 
 
Bu makale 7053 kez okundu