Patronların işsizlik maaşı ertelenecek mi?

Patronların işsizlik maaşı ertelenecek mi?

Halk arasındaki adı ile 'Patronlara İşsizlik Maaşı'…Mevzuattaki adı ile de 'Esnaf Ahilik Sandığı' uygulaması… 8 Mart 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan 6924 sayılı Kanunun 9. maddesi ile esnaflara da işsizlik sigortası fonu getirildi.
Sistem 1 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe girecekti. Ancak esnaflardan gelen talep nedeniyle düzenlemenin yürürlük tarihi 6 ay ertelendi. Yeni bir erteleme olmazsa, düzenleme 11 Ocak 2018'de yürürlüğe girecek.
İşçiler için uygulanan işsizlik sigortasına benzeyen sistem ile esnaflara, yüzde 2 oranında ek yük getirilecek. Bu da son günlerde mali açıdan zor bir dönem geçiren esnafların tepkisini çekiyor. Bu nedenle, sistemin 6 ay daha ertelenmesi yönünde talepler bulunuyor. Son kararı ise hükümet verecek.

SİSTEM NASIL ÇALIŞACAK?

08 Mart 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 6824 Sayılı Kanunun 9. maddesi ile Esnaf Ahilik Sandığı kurulması öngörülüyor. Sandığa, isteğe bağlı sigortalılar, at yarışları hakkında kanuna tabi jokey ve antrenörler, köy ve mahalle muhtarları ile tarımsal faaliyette bulunanlar dışında kalan Bağ-Kurlular katılacaklar. Yani şirket ortakları, bakkal, manav, mobilyacı, kendi adına bağımsız çalışan mühendis, doktor, mali müşavir ve avukatlar sandık kapsamına girecekler.
Sandığa katılma zorunlu olacak. Esnaf işini bırakıncaya veya emekli oluncaya kadar prim ödeyecek. Ödenecek prim ise günlük prime esas kazanç tutarı üzerinden yüzde 2 oranında olacak. Devlet ise yüzde 1 tutarında esnaf adına prim katkısı yapacak. Toplamda Ahilik Sandığı Primi yüzde 3 oranına yükselecek. 2017 yılı rakamları ile asgari ücret üzerinden prim ödeyen bir esnafa aylık 35,55 TL yıllık ise 426 TL bir prim yükü gelecek. 2018 yılında ise bu rakamlar değişecek.

YARARLANMA ŞARTLARI AĞIR

Patronlar için öngörülen işsizlik sigortası fonu, mevzuattaki adı ile Esnaf Ahilik Sandığı'ndan yararlanma koşulları çok ağır hükümler içeriyor. Sandığın amacı, işsiz kalan, batan veya emekli olan esnaflara bir ölçüde katkı sağlamak. Ancak bu katkıdan yararlanmak için bir takım kriterleri tutturmak gerekiyor. Bunların başında ise iflas etme veya işyerini kapatma şartı bulunuyor. Örneğin bir esnaf, 'ben battım işsizlik maaşı istiyorum' diyemeyecek. İflas etmek ve işyerini kapatmak için mahkeme kararı gerecek. Bu hüküm ile suiistimallerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

İkinci olarak en az 3 yıl prim ödemek gerekiyor. İşi bırakmadan önceki son 120 gün sürekli çalışmış olunacak. Ve esnafın prim borcu olmayacak. İş bırakmadan önce en fazla 90 gün prim borcu olanlardan diğer şartları sağlamaları halinde alacak oldukları işsizlik ödeneğinden birikmiş prim borcunun ödenmesini isteyenler ödenek alabilecek.

NE KADAR İŞSİZLİK MAAŞI VERİLECEK?

Bu şartları yerine getiren esnaflara, prim gün sayısı ile orantılı olarak işsizlik maaşı ödemesi yapılacak. Buna göre;

- 600 gün faaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş olanlara 180 gün,
- 900 gün faaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş olanlara 240 gün,
-1080 gün faaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş olanlara 300 gün,
süre ile Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği verilecek.

Ödenek, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama kazancının %40'ı oranında olacak. Bu şekilde hesaplanan Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği miktarı, 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre belirlenen aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçemeyecek.

Esnaflar adına yatırılacak olan primlerin emeklilik maaşına ise hiçbir etkisi olmayacak. Düzenlemenin asıl amacı, işsiz kalan esnafa yeni bir iş kuruncaya kadar çalışan olarak işe girinceye kadar destek olmak. Onun dışında düzenlemenin esnaflara bir katkısı olmayacak. Örneğinin ödenen primlerin geri ödemesi yapılmayacak.

 
 
Bu makale 567 kez okundu