Arabuluculuk sistemi ne zaman başlayacak?

Arabuluculuk sistemi ne zaman başlayacak?

Bir süre önce Meclis'te kabul edilen ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlanan 7036 sayılı yeni İş Mahkemeleri Kanunu ile iş dünyasında çok önemli değişiklikler yapıldı. Yasa ile iş dünyasındaki tartışmalar için 'arabuluculuk sistemi' getirildi.
Yeni sistemde çalışanlar anlaşmazlık halinde artık doğrudan iş mahkemelerine gidemeyecekler. İlk önce arabuluculuk sistemine başvuruda bulunacaklar, eğer burada bir anlaşma sağlanamazsa ondan sonra iş mahkemelerine başvurulabilecek. İşveren de aynı şekilde, işçi hakkında doğrudan iş mahkemelerine dava açamayacak.

Peki yeni sistem ne zaman başlayacak?

Konuyla ilgili çalışanlardan çok fazla soru geliyor. Arabuluculuk sistemi başladı mı, mevcut davalar etkilenecek mi, şeklinde sorular yöneltiliyor. 7036 sayılı Kanunun yürürlük maddesine göre bu zorunluluk 1 Ocak 2018 tarihinde başlayacak. Dolayısıyla bu tarihe kadar işçi ve işveren gerekli durumlarda doğrudan iş mahkemelerinde dava açabilecek. Ayrıca Kanunda geçiş hükümlerine de yer verildi. Buna göre, Kanunun dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümleri bu hükümlerin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay'da görülmekte olan davalar hakkında uygulanmayacak.

İkincil düzenlemeler yapılacak

İşçi ve işveren uyuşmazlıklarda radikal değişiklikler getiren Yasanın altyapısına yönelik çalışmalar halen devam ediyor. Arabuluculuk sisteminin usul ve esaslarını belirleyen ikincil düzenlemeler için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı çalışmalar yürütüyor. Bu arada, halen bir işyerinde çalışanlar, işyerine ve işverene ilişkin şikayetlerini eskiden olduğu gibi il müdürlüklerine ve İş Teftiş Grup Başkanlıkları'na yapabilecekler. Çalışanlar, kaçak işçi çalıştırma primlerin eksik yatırılması ve diğer sosyal hakların engellenmesi başta olmak üzere, işverenlerle ilgili şikayet ve ihbarlarını eskiden olduğu SGK'nın ilgili birimlerine yöneltebilecekler.

Bu şikayetlerden bir sonuç alınamadığı taktirde, öncelikle arabulucuya ardından da iş mahkemelerine gidilebilecek. Ancak burada doğrudan iş mahkemesine dava açma söz konusu olmayacak.

Arabuluculuk sistemi iş hayatındaki anlaşmazlıkların büyük ölçüde hızlı bir şekilde çözülmesini sağlayacak. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir nokta bulunuyor. Arabulucuya başvuru zorunluluğu, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı, tazminat ile işe iade talepleri için söz konusu olacak. İş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ile bunlarla ilgili tespit, itiraz ve rücu konularında, sigortasız çalıştırılma ve hizmet tespiti konularında ise yine eskiden olduğu gibi doğrudan İş Mahkemesinde dava açılabilecek.

 
 
Bu makale 1006 kez okundu