Yeni KHK’lerde kamu personeliyle ilgili göze çarpanlar

Yeni KHK’lerde kamu personeliyle ilgili göze çarpanlar

Yeni KHK’lerle çok sayıda kamu personeli ihraç edildi ve çok az sayıda personel tekrar kamuya döndürüldü. Yine bu KHK’lerde kamu personelleriyle ilgi sınavsız atama dahil birçok düzenlemeye yer verildi. Bu yazımızda 696 sayılı KHK’de göze çarpan önemli değişiklikleri sizlerle paylaşacağız.

Diyanet İşleri Başkanlığında yapılan değişiklikler

Diyanet İşleri Başkanlığında en fazla 3 başkan yardımcısı görevlendirilebilirken yeni düzenlemeyle bu sayı 5’e çıkarıldı.

Yine Diyanet İşleri Başkanlığı yurt dışı görevlere atanmada önemli bir değişiklik yapılmıştır. Daha önceki düzenlemede yurt dışı sürekli görevlere atanmada Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi, genel müdür, daire başkanı, il müftüsü ile ilahiyat alanında profesör olanlar mesleki ehliyet sınavına tabi tutulmaz ancak bunların yurt dışı temsil ve yeterliliği mülakatla belirlenmekteydi. Yine sadece Başkan yardımcıları ve Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanının yurt dışı sürekli görevlere atanmasında herhangi bir şart aranmamaktaydı.

Yapılan yeni düzenlemeyle yurt dışı sürekli görevlere atanmada Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi, daire başkanı, il müftüsü ile ilahiyat alanında profesör olanlar mesleki ehliyet sınavına tabi tutulmayacaklar bunların yurt dışı temsil ve yeterliliği mülakatla belirlenecektir. Başkan yardımcısı, Din işleri Yüksek Kurulu Başkanı, genel müdür, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı, Rehberlik ve Teftiş Başkanı, I. Hukuk Müşaviri ve Strateji Geliştirme Başkanı kadrolarında görev yapanlardan dini yüksek öğrenim mezunu olanların yurt dışı sürekli görevlere atanmalarında herhangi bir şart aranmayacaktır.

657 sayılı Kanundaki geçici personel sözleşmeli statüye geçirilmiştir

657 sayılı Kanunun 4/C maddesine göre istihdam edilen geçici personel statüsü kaldırılarak bunların tamamı bu Kanunun 4/B maddesinde tanımlanan sözleşmeli personel statüsüne geçirilmiştir. Bundan sonra geçici personel istihdam edilmeyecektir.

Yeni düzenlemeye göre bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılanlar da sözleşmeli olarak istihdam edilebilecektir.

Bundan sonra özelleştirme uygulamaları sebebiyle iş akitleri kamu veya özel sektör işverenince feshedilen ve 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı bulunmayan personel de bu fıkra kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar sözleşmeli olarak istihdam edilebileceklerdir. Bu kapsamda istihdam edileceklerin sayısı, öğrenim durumlarına göre çalışma şartları ve bunlara ödenecek ücretler ile diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecektir.

Yine bu kapsamda tahsis edilmiş geçici personel pozisyonlarında çalışmakta olanlar, pozisyonlarının tahsis edildiği teşkilat ve birimde, halen yürütmekte oldukları hizmetleri aynı şekilde yerine getirmeye devam etmek üzere, bu Kanunun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında ihdas edilecek sözleşmeli personel pozisyonlarına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doksan gün içinde kurumlarınca geçirilirler. Yani bunlar aynı işleri yapacaklardır.

Milli Savunma Bakanlığına 100 adet memur için açıktan atama izni verildi

Yeni düzenlemeler arasında Milli Savunma Üniversitesinde istihdam edilmek üzere Milli Savunma Bakanlığı adına ihdas edilmiş olan toplam 100 adet memur kadrosuna, 2017 ve 2018 yılları merkezi yönetim bütçe kanunlarındaki sınırlamalara tabi olmaksızın atama yapılabileceğine ilişkin düzenlemeye de yer verilmiştir.

Yargı mensuplarından bazılarına Milletvekili ayrıcalığı verildi

Yapılan düzenlemeyle Danıştay Başkanı, Danıştay Başsavcısı, Başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri ile bunların emeklileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin tabi oldukları hükümler ve esaslar çerçevesinde Danıştay bütçesinden ödenecektir.

Yine Yargıtay Birinci Başkanı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili ile bunların emeklileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin tabi oldukları hükümler ve esaslar çerçevesinde Yargıtay bütçesinden ödenecektir.

Bunların tedavilerinde “Milletvekillerine, Yasama Organı Eski Üyelerine, Dışarıdan Atandıkları Bakanlık Görevi Sona Erenlere Tedavi Yardımı Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri uygulanacaktır.

 
 
Bu makale 4034 kez okundu