Taşeronda 90 günlük süre nasıl işleyecek?

Taşeronda 90 günlük süre nasıl işleyecek?

Kamu kurumlarında çalışan yaklaşık 900 bin işçiyi ilgilendiren taşeron düzenlemesi 24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname(KHK) ile yürürlüğe girdi. 696 sayılı KHK ile yürürlüğe giren düzenleme, kamu kurumlarında çalışan yaklaşık 450 bin taşeron işçisinin sürekli işçi statüsüne geçmesini sağlıyor. Ayrıca belediye ve özel idarelerde çalışan için de düzenleme yapıldı. Buna göre, belediyelerde ve özel idarelerde çalışan taşeron işçileri de iktisadi teşekküllerde görev alacaklar.
Binlerce taşeron işçisinin gözü şimdi, kadroya geçiş sürecinin nasıl işleyeceğine çevrildi. KHK'de yer alan düzenlemeye göre, kadroya geçiş için 90 günlük süre öngörüldü. Tüm işlemler 90 gün içinde tamamlanacak.
90 gün içinde yapılacak olan iş ve işlemler ise şöyle:
BAŞVURULARIN ALINMASI İŞLEMİ
Kadroya alınacak olan taşeron işçilerle ilgili süreç 2018 yılının ilk günleri ile başlayacak. Düzenlemeye göre, taşeron işçiler 2 Ocak ile 12 Ocak 2018 tarihleri arasında kadro başvurularını yazılı olarak çalıştıkları kurumlara yapacaklar. Ayrıca, başvurular İçişleri Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı'na da merkezi sistem üzerinden gönderilecek.
İkinci aşamada kadroya geçirilecek olan işçilerin bilgi ve belgeleri kontrol edilecek. Gerekli şartları taşımayan veya evrakları eksik olan işçiler bu süreçte yeniden değerlendirilecek. Üçüncü aşamada ise yazılı ve sözlü sınav uygulamaları yapılacak. Sınavlarla ilgili değerlendirmeler ve itiraz da söz konusu 90 gün içinde sonuçlandırılacak.
İŞÇİLERİN KAZANILMIŞ HAKLARI
Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesine yönelik düzenleme ile birlikte çalışanların kazanılmış haklarının ne olacağı da gündeme geldi. 696 sayılı KHK'nın 127. maddesinde, 'En son çalıştığı idare ile daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalıştığı iş sözleşmesinden dolayı bu madde ile tanınan haklar karşılığında herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair yazılı bir sulh sözleşmesi yapmayı kabul ettiğini yazılı olarak beyan etmek' hükmü yer aldı.
Söz konusu hüküm taşeron işçilerin kafasında bazı soru işaretlerin oluşmasına yol açtı. Ancak Çalışma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamalarda, çalışanların kazanılmış haklarının korunacağı ifade edildi. Buna göre, geçiş sürecinde, taşeron işçilerin kıdeme esas hizmet süresi çalıştığı kurumda ve daha önce çalıştığı kurumlarda geçen süreler tespit edilecek. Kadroya geçişle birlikte devredilecek yıllık ücretli izin hakları da belirlenecek. İdarede toplu iş sözleşmesi mevcutsa süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesinde belirtilen hakları geçmemek üzere, ücret ve mali haklar hesaplanacak.
İHALELER İPTAL EDİLECEK
Öte yandan, konunun bir de alt işverenler boyutu bulunuyor. Düzenlemeye göre, henüz başlamayan ihalelerin sözleşmesi feshedilecek, ihale aşamasında olan personel hizmet alımları da iptal edilecek. Devam eden ancak personel hizmet alımlarının sözleşme süresi de 31 Mart'a kadar uzatılacak. Sözleşmesi uzatılmayan mevcut personel hizmet alımlarının yerine doğrudan temin 22/d ile parasal limit olmadan 31 Mart 2018 tarihine kadar sözleşme yapılacak.

 
 
Bu makale 4606 kez okundu