Taşeron listesinde ismi olmayan ne yapacak?

Taşeron listesinde ismi olmayan ne yapacak?

Taşeron işçilerin kadroya ilişkin başvuruları 12 Ocak itibariyle sona erdi. Yaklaşık 450 bin taşeron işçisinin gözü şimdi tespit komisyonları tarafından hazırlanacak listede.
Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek?
BAŞVURULAR DEĞERLENDİRİLİYOR
Düzenlemenin kapsadığı taşeron işçiler, 12 Ocak itibariyle çalıştıkları kurumlara kadro için başvuruda bulundu. Kurumlar, kendi bünyelerinde tespit komisyonu oluşturdu. Şu anda tespit komisyonları, başvuruları değerlendiriyor. Bu değerlendirme sonucunda, başvurusu onaylanan kişilerin isimleri ilan edilecek. Bu süreç 20 Şubat'a kadar sürecek. Yani düzenleme ile tespit komisyonlarına 12 Ocak ile 20 Şubat arasında çalışma imkanı getirildi. Bu süre sonunda ise listelerin kesin olarak ilan edilmesi gerekiyor.
3 GÜNLÜK İTİRAZ HAKKI BULUNUYOR
Tespit komisyonları, başvuruda bulunan taşeron işçilerin durumunu tek tek inceleyecek. Bu inceleme sonucunda kadro için öngörülen kriterleri taşımayan taşeron işçiler, liste dışında kalacak. İşte bu kapsamda olan işçiler için bir itiraz sürece bulunuyor. Taşeron işçilerin bu süre zarfından itirazlarını yapmaları gerekecek. Bu da 21-23 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Düzenlemeye göre, listeler 2 Şubat'ta ilana çıkacak. 21 ile 23 Şubat tarihleri arasında ise itiraz edilebilecek. İtirazlar ise 24 Şubat ile 2 Marta arasında değerlendirilecek. İtirazı yerinde görülen işçilerin isimleri ise listeye alınacak. Taşeron işçilerin bu süreci kaçırmamaları gerekiyor.
Listelerin ilan edilmesinin ardından sınav süreci başlayacak. Sınav işlemleri 3 ile 22 Mart arasında tamamlanacak. Sınav kuruluna itirazlar ise 23-26 Mart tarihleri arasında yapılacak. Kesin listeler ise 27-31 Mart tarihleri arasında oluşturulacak. Bu zorlu sürecin ardından ise taşeron işçilerin kadroya alınmasına yönelik işlemler tamamlanmış olacak. 2 Nisan itibariyle kadro almaya hak kazanan taşeron işçiler, topluca kadrolu işçi statüsüne geçirilecek.
ÜÇ MADDE İLE DÜZENLENDİ
Taşeron işçilerin kadroya alınmasına yönelik işlemlerin ilan ve itiraz üç madde de düzenlendi. 696 sayılı KHK'nın taşeron işçilerle ilgili düzenlemenin 10., 11. Ve 12. Maddeleri şöyle:
"İlan
MADDE 10 - (1) İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece ilan (internet veya kurumca belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz.
(2) İnceleme neticesinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır ve sınava alınmazlar. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve kasıtlı olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Tespit komisyonu kararına itiraz ve süresi
MADDE 11 - (1) Tespit komisyonu kararına göre sınava girme hakkı elde edemeyenler, ilan tarihinden itibaren öngörülen süre içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilir.
(2) İtirazlar derhal incelemeyi yapan tespit komisyonuna intikal ettirilir. Talep, komisyonca değerlendirilerek öngörülen süre içerisinde karara bağlanır ve sonuç ilgilisine yazılı şekilde tebliğ edilir. İtiraz üzerine tespit komisyonunca verilen kararlar kesindir.
Nihai olarak sınava girmeye hak kazananların belirlenmesi
MADDE 12 - (1) İtiraz edilmemesi ya da itiraz üzerine karar verilmesi durumlarında sınava girmeye hak kazananlara ait liste kesinleşir."
 
 
Bu makale 9436 kez okundu