Evlenen kadın hangi hallerde kıdem tazminatı alır?

Evlenen kadın hangi hallerde kıdem tazminatı alır?

Türk sosyal güvenlik mevzuatı bir çok 'sosyal desteği' de içermektedir. Bu destekler bizim mevzuatımızı bir çok ülkeden ayrıştırmaktadır. Bu desteklerin başında ise kadınlara, yetimlere, yaşlılara yönelik düzenlemeler gelmektedir.
Örneğin; evlenen kadınlara 'kıdem tazminatı' alma hakkı verilmesi de bir sosyal destek düzenlemesi olarak kabul edilebilir. Devlet, bu düzenleme ile çalışan kadınların mağduriyetini önlemiştir. Hatta çalışan kadınlara bir destek de verilmesini amaçlamıştır.
Normal şartlarda işçi ve işveren arasında en önemli anlaşmazlık konularından birisi olan kıdem tazminatı, 1475 sayılı Kanunda gösterilen bazı fesih hallerinde en az bir yıllık çalışma olan işçiye 'bazı fesih' hallerinde ödenir. Ancak kıdem tazminatın ödenmesi için iş sözleşmesinin 1475 sayılı Kanunun 14. Maddesi ile 4857 sayılı İş Kanunu'nda belirtilen şartlarla feshedilmesi gerekmektedir.
Kıdem tazminatının ödenmesi gereken şartlardan birisi de kadın işçilerin evlenmesidir. 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. Maddesinin e bendinde: "Kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi rızası ile iş sözleşmesini sona erdirmesi durumunda" kıdem tazminatı almaya hak kazanacağına yer verildi. Söz konusu düzenleme 1983'te getirildi. Ve sadece İş Kanunu kapsamında çalışan kadınları kapsamaktadır. Diğer meslek kanunlarına göre çalışanlar ise bu haktan yararlanamazlar. Örneğin Basın İş Kanunu kapsamında çalışanlar bu haktan yararlanamazlar.
ÜÇ ŞARTI YERİNE GETİRMEK GEREKİYOR
Evlenen kadınların kıdem tazminatı hakkından yararlanması için bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor. Bu şartları üç başlık altında toplamakta fayda var. İşte evlenen kadın işçilerin kıdem tazminatı almak için yerine getirmesi gereken şartlar:
Kadın İşçinin Sözleşmesi: Birinci koşul kadın işçisinin işyeri ile iş sözleşmesinin devam etmesidir. Kadın işçi, işten ayrıldıktan sonra veya iş akdi sona erdikten sonra evlenen kadın çalışanların kıdem tazminatı isteme hakkı bulunmuyor. Bunun için öncelikle çalışan kadın ile işveren arasında iş sözleşmesinin devam ediyor olması gerekiyor.
Bir Yıllık Süre Kriteri: Kadın işçinin, kıdem tazminatı talebini bir yıl içinde yerine getirmesi gerekmektedir. Yani burada kanun koyucu, kıdem tazminatı talebini bir yıl ile sınırlı tutmuştur. İşyeri ile sözleşmesi devam eden işçi, evlendikten sonra bir yıllık dönemde kıdem tazminatı talebinde bulunabilir.
Çalışma Süresi Kriteri: Kadın işçiler evlendikten sonra bir yıl içinde sözleşmelerini feshetmeleri halinde kıdem tazminatına hak kazanmaktadırlar. Ancak bunun için belirli bir süre sigortalı olarak çalışmak gerekiyor. Kadın işçinin bulunduğu işyerinde en az bir yıl çalışması olması gerekiyor. Bu şartları taşıyan kadın işçiler evlendikten sonra kıdem tazminatı alabiliyor.

 
 
Bu makale 2395 kez okundu