Memur sayısında büyük düşüş! 6 ayda 19 bin 437 bin kişi azaldı

Memur sayısında büyük düşüş! 6 ayda 19 bin 437 bin kişi azaldı

Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanan 2018 yılı Mart ayı verilerine göre hizmet sınıfları itibarıyla statülerine göre kamu personel sayılarına yer vereceğiz. Ayrıca 2017 yılı Eylül ayı ile 2018 yılı Mart ayı personel sayıları arasında karşılaştırma yapacağız.

2018 yılı Mart ayına göre memur sayıları

1. Genel İdare Hizmetleri Sınıfı: 534.092 (Eylül 2017 yılı - 537.730)

2. Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı: 2.108 (Eylül 2017 yılı – 2.107)

3. Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı: 407.598 (Eylül 2017 yılı - 406.539)

4. Teknik Hizmetler Sınıfı: 143.973 (Eylül 2017 yılı - 144.027)

5. Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı: 864.412 (Eylül 2017 yılı - 878.952)

6. Avukatlık Hizmetleri Sınıfı: 4.797 (Eylül 2017 yılı - 4.827)

7. Emniyet Hizmetleri Sınıfı: 261.625 (Eylül 2017 yılı - 261.625)

8. Din Hizmetleri Sınıfı: 102.474 (Eylül 2017 yılı - 102.725)

9. Yardımcı Hizmetler Sınıfı: 109.279 (Eylül 2017 yılı - 111.006) olmak üzere, toplam 2.430.101 (Eylül - 2.449.538) memur bulunmaktadır.

2017 yılı Eylül ayından 2018 yılı Mart ayına kadar personel sayılarında 19.437 personel azalması yaşanmıştır. En büyük kayıp 14.540 personel azalışıyla Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfında yaşanmıştır. Bunun sebebi ise sözleşmeli öğretmenlik uygulamasından kaynaklanmaktadır

2018 Mart ayına göre kamu personel sayıları

Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanan Eylül verilerindeki istihdam şekillerine göre;

Memur; 2.430.101 (Eylül 2017 - 2.449.538)

Hakim ve Savcı; 17.467 (Eylül – 17.400)

Öğretim Elemanları; 131.171 (Eylül -128.277)

Sözleşmeli Personel; 213.225 (Eylül - 163.800) (4/B Sözleşmeli Personel; 85.727, Diğer Sözleşmeliler; 35.383, KİT’lerdeki Sözleşmeli Personel; 78.019, Mahalli İdarelerdeki Sözleşmeli Personel; 14.096)

İşçi; 317.502 (Eylül – 320.591)

2017 yılı Eylül ayından 2018 yılı Mart ayına kadar personel sayılarında hiçbir değişiklik olmaması dikkatlerden kaçmamaktadır.

Geçici Personel ; 19.838 (Eylül - 20.363)

2017 Eylül ayında 241.389 olarak verilen askeri personel sayısına 2018 yılı Mart ayında yer verilmemiştir.

2018 yılı Mart ayı verilerine göre askeri personel hariç 3.129.304 kamu personeli istihdam edilmektedir.

Devlet Personel Başkanlığı yayımlamış olduğu bilgi notunda; “TSK Askeri Personel sayıları ile MİT Müsteşarlığı personeli bu sayılara dahil değildir. 657 4/B, 399, 5393/49 Teşkilat Kanunlarına göre sözleşmeli personel sayılarını kapsamaktadır. PTT A.Ş Sözleşmeli Personeli Sözleşmeli Personele dahildir. T.C. Ziraat Bankası A.Ş, Türkiye Halk Bankası A.Ş ve İdaresi Kamu Yönetiminde yer aldığı için Kamu Sermayeli Kuruluşlar içinde yer alan Vakıflar Bankası T.A.O gibi kamu bankalarında istihdam edilen işçileri de kapsamaktadır. Geçici Personel 2 Nisan 2018 tarihi itibariyle 4/B Sözleşmeli Personel pozisyonuna geçirilecektir.

2017 Eylül ayına göre engelli memur sayısı

Üzücü ama 2018 yılı Mart ayına ait engelli memur verileri henüz yayımlanamamıştır. Bundan dolayı 2017 yılı Eylül ayına ait engelli memurların hizmet sınıflarına göre dağılımını paylaşıyoruz.

1- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı: (Kadın; 5.129, Erkek; 14.552) 19.681

2- Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı: (Kadın; 1.099, Erkek; 1.236) 2.335

3- Teknik Hizmetler Sınıfı: (Kadın; 373, Erkek; 1.927) 2.300

4- Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı: (Kadın; 2.067, Erkek; 3.823) 5.890

5- Avukatlık Hizmetleri Sınıfı: (Kadın; 30, Erkek; 69) 99

6- Din Hizmetleri Sınıfı: (Kadın; 132, Erkek; 1.135) 1.267

7- Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı: (Erkek; 1)1

8- Yardımcı Hizmetler Sınıfı: (Kadın; 3.118, Erkek; 15.177) 18.295

Bu rakamlar toplandığında 11.951 kadın ve 37.922 erkek engelli olmak üzere, toplam; 49.873 engelli memur istihdam edilmektedir. 2017 yılı Nisan ayı ile Eylül ayı arasında 926 kişilik bir artış olmuştur. Ayrıca, Emniyet Hizmetleri Sınıfı ile Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı hariç sekiz hizmet sınıfında engelli memur istihdam edilmektedir. Demek ki Kanunda istisna olmamasına rağmen her hizmet sınıfına memur alınmıyormuş.

Bu rakamlar incelendiğinde 111.006 kişiye ulaşan Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin yanında (Kadın; 3.118, Erkek; 15.177) 18.295 engelli YHS personelinin olmasıdır. Bu görevlerin sürekli işçi kadrolarına geçirilen taşeron işçilerine yaptırılacağı dikkate alındığında bize göre sorun olan bu durumun çözülmesi gerekiyor. Kaldı ki YHS personelinin yaptığı işler asli ve sürekli kamu hizmeti olarak kabul edilmediği için memur tanımına da uymamaktadır.

Eğer bir de taşeron işçilerin 657 sayılı Kanun’un 4/c maddesine göre geçici personel olması sağlanır, kısa bir süre sonra da bunlar YHS personeli olarak memur yapılırsa kamu personel sistemi içinden çıkılmaz hale gelecektir.

Personel sayıları gerçeği yansıtıyor mu?

Daha önce yayımlanan istatistiki verilerin altında; “1) Personel kadro ve pozisyonlarına ilişkin sayılar kamu kurum ve kuruluşların gönderdikleri verilerden derlenmiştir” ifadeleri varken yeni istatistiki verilerin altında bu bilgilere yer verilmemiştir. Demek ki yeni veriler kamu kurumlarının inisiyatifine bırakılmadan toplanmıştır. Yeni verilere göre sadece Askeri Personel ve Milli İstihbarat Teşkilatı’na ait personel verileri yer almamaktadır. Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’ndan alınacak 4-c veya diğer sigortalı sayıları ile yukarıda yer verilen sayılar kıyaslandığında verilerin gerçek rakamları yansıtmadığı açıkça görülecektir. Yine Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan veriler de gerçek rakamlardan uzak olup, her üç kurum tarafından yayımlanan rakamların kıyaslandığında ciddi farklar olduğu görülecektir. Daha önceki yazılarımızda DPB ile Maliye Bakanlığı verileri arasındaki uçurumu rakamlarla açıklamıştık.

Kamu personel sayılarının dahi net olarak bilinmediği bir kamu yönetiminin sağlıklı bir yapı sergilediğini iddia etmek mümkün değildir. Halbuki kurulacak Web Servisler aracılığıyla çok basitçe ve emek harcanmadan kamu personel sayıları tespit edilebilecekken hala bu sistemlerin bugüne kadar kurulamaması düşündürücüdür. Özetle kamu personel sayılarını dahi net olarak bilemeyen bir durumda olduğumuzu üzülerek belirtmek isteriz, varın gerisini siz anlayın.

 
 
Bu makale 3704 kez okundu