Doğan Grubu'nun satışı ve çalışanların hakları!

Doğan Grubu'nun satışı ve çalışanların hakları!

Türk medya sektörünün lideri konumundaki Doğan Grubu'nun sürpriz şekilde Demirören Grubu'na satılması, grup çalışanlarını da adeta şok etti. Binlerce çalışan şimdi 'kıdem ve ihbar' gibi alacaklarının ne olacağını sorguluyor. Ve yeni işverenin çalışan için nasıl bir tasarrufta bulunacağını merakla bekliyor.
Peki, çalışanların şirketlerin hisse devri veya satış sonrasında ne tür hakları vardır? Veya çalışanlar satış sonrasında kıdem tazminatını alabilir mi?
İŞYERİ DEVRİ NEDİR?
Öncelikle işyeri devri nedir? İş mevzuatında, işyerinin tamamının veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmelerine bağlı bütün hak ve borçların hukuki bir işleme dayalı olarak, iş sözleşmesinin tarafı olan işverenden başka bir işverene geçmesi ve işyerinin bu ikinci işverenin yönetiminde faaliyetlerini sürdürmesi işyerinin devri olarak adlandırılmaktadır.
Burada önemli olan nokta; işyerinin faaliyetlerini devam etmesidir. İş sözleşmesi açısından ise yetki ve sorumluluklar yeni işverene geçmektedir. İş sözleşmesinde, işveren ve çalışan olarak iki taraf bulunuyor. Devir işlemlerinde ise işveren konumundaki kişi ve kişilerin sorumluluğu kalmıyor. Eğer satış işlemlerinde özel bir hüküm bulunmuyorsa, mevcut olan iş sözleşmeleri başka bir işleme gerek kalmaksızın işçinin korunması ve iş güvencesinin sağlanması açısından bir bütün olarak devralan işverene geçmektedir. Burada iş sözleşmesinin tarafı olan işçilerin onayının alınması gerekmemektedir. Mevzuata göre yeni işveren, işçinin hizmet süresinin esas alındığı haklarda işçinin devreden işveren yanında işe başladığı tarihe göre işlem yapmakla yükümlüdür.
TAZMİNATLARDAN KİM SORUMLUDUR?
İşyeri devirlerinde kıdem tazminatı ödemeleri en çok karşılaşılan sorunların başında gelir. Çalışanların kıdem tazminatı alacakları pazarlığın önemli bir bölümünü oluşturur. Bazı durumlarda alacaklar hesaplanır ve şirketin satış bedelinden düşülür ve tüm yükümlülükler yeni işverene bırakılır. Bazen de eski işveren, çalışanlarının tüm alacaklarını ödeyerek işyerinden ayrılır. Sonuçta çalışanın alacakları korunur.
Mevcut iş hukukunda ise, işyerinin devri veya herhangi bir suretle işyerinin el değiştirmesi halinde işlenmiş kıdem tazminatı alacaklarından her iki işveren de sorumludur. Ancak burada eski işverenin yani işyerini devreden işverenin sorumluluğu işçileri çalıştırdığı süre ile sınırlıdır. Bir başka anlatımla eski işveren, çalışanların gelecekte çalışacakları dönemler için doğacak kıdem tazminatlarından sorumlu değildir. Yen işveren açısından ise durum biraz daha farklıdır. Yeni işveren, gelecekte doğacak kıdem tazminatından sorumlu olduğu gibi geçmişten kaynaklanan kıdem tazminatlardan da sorumludur.
Burada değişmeyen tek kural işçi haklarının hiçbir şekilde pazarlık konusu olmayacağıdır. Devir sırasında işçilerin kazanılmış hakları silinemez veya indirilemez. Ayrıca, söz konusu kural işçilerin sadece kıdem tazminatları için değil tüm hakları için geçerlidir.
Devir halinde işçinin kıdem, ihbar, ücretli izin hakkı, prim, yol ve yemek gibi yardımlarda dikkate alınır. Hesaplama ise işçinin devreden işçinin yanında işe başladığı tarih baz alınarak yapılır. Devir alan işveren, işçilerin bu tür alacaklarından da sorumludur. Dolaysıyla, Doğan Grubu'nun satışı ile birlikte ortaya yeni çıkan yeni durum çalışanların haklarında bir kayba yol açamaz. Çalışanların her türlü hakkı iş hukuku ile güvence altına alınmıştır.

 
 
Bu makale 2687 kez okundu