Staj süresi emeklilik hesabına dahil edildi mi?

Staj süresi emeklilik hesabına dahil edildi mi?

Hükümetin son dönemde sosyal güvenlik alanında yaptığı düzenlemeler, emeklilik işlemlerini yeniden gündeme getirdi. Bir çok kişi, staj süresinin emeklilik hesabına dahil edildiğini düşünüyor. Ve bu konuda da vatandaşlardan çok sayıda soru geliyor. Bu nedenle staj süresinin emeklilik hakkı üzerinde etkisi olup olmadığını bir kez daha atlatmakta fayda var.
Öncelikle şunu belirtmek gerekiyor. Son olarak TBMM'ye sunulan torba yasa tasarısında veya geçmiş dönemde yapılan sosyal güvenlikle ilgili düzenlemelerde, staj süresinin emeklilik hesabına katılmasına yönelik bir metin bulunmuyor.
Staj süresinin emeklilik hesabına katıldığına yönelik dedikodular ise, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) alınan hizmet dökümünde stajla ilgili bilgilerin de yer almasından kaynaklanıyor.
İşveren staj döneminde stajyerin başına gelebilecek meslek hastalığı ve iş kazasını içine alan kısa vadeli sigorta primi ödüyor. Bu prim sigorta emeklilik primi ile karıştırılıyor. Dolaysıyla işveren emeklilik primi ödemediği için staj dönemi de sigorta başlangıcı sayılmıyor.
VATANDAŞLAR HANGİ KAYDI GÖRÜYOR?
Özellikle e-devlet uygulamasının yaygınlaşması ile birlikte, vatandaşlar sigorta primini sorgulamaya başladı. Bu süreçte, meslek lisesi mezunları staj dönemine ait kayıtlarla karşılaşıyorlar. Bu kayıtlar baz alınarak, staj süresinin de emeklilikte baz alınması bekleniyor. Oysa bu kayıtlar, vatandaşları yanıltıyor. Emeklilik primi ödenmediğinden bu dönem sigorta başlangıcı olarak kabul edilmiyor. SGK kayıtlarında işe başlama tarihi olarak staja başlama tarihi gözükse de staj dönemindeki çalışmalara ait sigortalılık günleri sistemde görülmez. Çünkü bu dönem için bir emeklilik primi ödenmemiştir.

Staj dönemindeki kaydın kadınlar açısından bir faydası bulunmaktadır. Bu kayıt kadınların doğum borçlanmasında baz alınabilir. Yani staj başlangıcı nedeniyle kadınların erken emekliliği söz konusu olabilir. Çünkü, doğum borçlanmasında sigorta kaydı aranmaktadır. Yani sigorta başlangıcının ardından yapılan doğumlar için borçlanılmaktadır. Bu nedenle sigorta başlangıcının eski olması kadınların doğum borçlanmaları açısından önemlidir. Aksi takdirde staj kayıtlarının emeklilik işlemlerinde ve süresinde hiç bir etkisi söz konusu olmaz.

 
 
Bu makale 6197 kez okundu