Bayram ikramiyesinde 'özel sandık' çıkmazı!

Bayram ikramiyesinde 'özel sandık' çıkmazı!

24 Haziran seçimlerini hangi partinin veya hangi ittifakın kazanacağı henüz belli değil. Ancak, daha seçimler sonuçlanmadan 12.4 milyon emekli seçimden karlı çıktı diyebiliriz. Çünkü, hükümet seçimler öncesinde yaptığı düzenleme ile 12.4 milyon emekliye dini bayramlarda 1000 TL ikramiye ödenmesine ilişkin karar aldı. Bu çerçevede ilk ödeme Ramazan Bayramı öncesi gerçekleştirildi. Şimdi gözler Kurban Bayramı'nda. Çünkü düzenlemeye göre, tüm emeklililere Kurban Bayramı'nda da ikramiye ödenecek.

Emekliler ikinci bayram ikramiyesini almak için gün sayarken, yaklaşık 300 bin banka emeklisi ise sıkıntılı günler yaşıyor. Bankaların kendi kurdukları sandıklardan emekli olan yaklaşık 300 bin emekliye bayram ikramiyesi ödenmesine ilişkin sıkıntı çözülemedi. Bazı bankaların sandıkları bayram öncesinde ikramiye ödemesi yaptı ancak, bu ödemelere, 'Ramazan Bayramı'na özel' olmak üzere ibaresi düşerek yaptılar. Bu da demek oluyor ki, bayram ikramiyesi sadece Ramazan Bayramı için yapıldı. Kurban Bayramı için sandık emeklisine bayram ikramiyesi ödenip ödenmeyeceği ise belli değil.

17 EMEKLİ SANDIĞI BULUNUYOR

Bayram ikramiyesindeki karışıklık, düzenlemede özel sandıklarla ilgili bir hüküm olmamasından kaynaklanıyor. Türkiye'de halen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) dışında 10 banka ve 6 sigorta şirketi ile TOBB ve ona bağlı odaların çalışanlarının dahil olduğu 17 emekli sandığı bulunuyor. Bu sandıklardan 300 bini aşkın emekli maaş alıyor.

Yasaya göre, dini bayramlar öncesinde emeklilere 1000 TL ikramiye ödenmesine ilişkin düzenleme sadece SGK'dan emekli aylığı alan kişileri kapsıyor. Düzenleme özel sandıkları ise içermiyor. Durum böyle olunca da bayram ikramiyesinde 'sandık' krizi yaşanmasına neden oldu.

Sandıklardan emekli maaşı alan vatandaşlardan gelen yoğun baskılar üzerine Türkiye Bankalar Birliği devreye girdi. Bankalar ile SGK yönetimi arasında bir çok görüşme yapıldı ancak bu görüşmelerden sonuç alınamadı. SGK, bayram ikramiyesi ödenmesi konusunda topu sandık yönetimlerine attı. Sandıklar ise içinde bulundukları mali darboğazı gerekçe göstererek, üyelerine ikramiye ödemeye yanaşmadı. Ancak, Yapı Kredi Bankası'nın sandığının sadece Ramazan Bayramı'na özel olmak üzere bayram ikramiyesi ödemesi yaptığı öğrenildi. Sandıklardan emekli olan vatandaşlar ise konunun Kurban Bayramı öncesinde çözümü için yoğun çaba sarfediyor.

Emeklilere 1000 TL ikramiye ödenmesine ilişkin metin ise şöyle:

MADDE 23- 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 18- Kurumca bu Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında 1.000'er TL tutarında bayram ikramiyesi ödenir.

Birinci fıkrada belirtilen ödemenin yapılmasında;

a) İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranı,

b) Hak sahiplerinin hisseleri oranı,

c) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü %50 oranının altında kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken ölenlerden, ölümü iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olmayanların hak sahiplerine, sigortalıya gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi üzerinden hak sahiplerinin hisseleri oranı,

d) Yabancı ülkelerle akdedilen sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca kısmi gelir veya aylık alanlara, ülkemiz mevzuatına tabi olarak geçen prim ödeme gün sayılarının, sosyal güvenlik sözleşmesine göre nazara alınan toplam prim ödeme gün sayısına olan oranı, esas alınır.

Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılır.

Bu madde kapsamında yapılan ödemeler evlenme ödeneği hesabında dikkate alınmaz.

Bu madde kapsamında yapılan ödemelerden kesinti yapılamaz ve bu ödemeler haczedilemez.

Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından %25 oranında kesilmek suretiyle, yoksa genel hükümlere göre geri alınır.

Bu madde kapsamında yapılan ödemeler, ödeme tarihinden itibaren en geç iki ay içinde faturası karşılığı Hazineden tahsil edilir.

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar ile ödeme tarihlerini belirlemeye Kurum yetkilidir."

 
 
Bu makale 6333 kez okundu