Bedelli askerlikte 'kıdem tazminatı' ödenir mi?

Bedelli askerlikte 'kıdem tazminatı' ödenir mi?

2018 yılı bedelli askerlik düzenlemesinde, kıdem tazminatı tartışması devam ediyor. Bedelli askerlik için işten ayrılan çalışan kıdem tazminatı alacak mı? Almayacak mı? Sosyal güvenlik uzmanları da bu kıdem tazminatı konusunda ikiye bölündü. Bazı uzmanlar bedelli askerlik için işten ayrılan çalışana kıdem tazminatı ödenmesi gerektiği görüşünü, bir kısmı da ödenmese gerektiği görüşünü savunuyor.

Peki, bedelli askerlik için işten ayrılan çalışana kıdem tazminatı ödenir mi?

Kıdem tazminatı konusunda yaşanan tartışma, 2018 yılına ilişkin hazırlanan ve TBMM'de kabul edilen bedelli askerlik düzenlemesine konulan bir maddeden kaynaklanıyor.

Eğer, bedelli askerlik düzenlemesi ile çalışanlara 'ücretsiz izin hakkı' verilmeseydi, kıdem tazminatı ödenmesi söz konusu olacaktı. Yani zorunluluktan dolayı çalışanlar işten ayrılmak zorunda kalacakları için, kıdem tazminatı isteme hakkı da oluşacaktı. Yapılan düzenleme ile farklı bir durum oluştu.

Normal şartlarda, askere gitmek isteyen erkek çalışanlar kıdem tazminatı alıp işten ayrılırlar. 4857 sayılı İş kanunu'nun 120. Maddesi ile korunan 1475 sayılı mülga İş Kanunu'nun da 14. Maddesi ile muvazzaf askerlik nedeniyle iş akdinin işçi tarafından feshi halinde işverene kıdem tazminatı ödeme yükümlülüğü getirildi. Bu maddeye göre, işçinin askerlik sebebiyle işten ayrılması halinde işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanıyor. Bu kapsamda yani askerlik için işten ayrılan çalışanların, ihbar tazminat hakkı ise bulunmuyor.

BEDELLİ DÜZENLEMESİNE EKLENEN METİN

Ancak son olarak yürürlüğe giren 2018 bedelli askerlik kanun metnine bir düzenleme eklendi. Söz konusu metinde, 'Bu madde hükümlerinden yararlananlar temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli sayılırlar' hükmü yer aldı. Bu hüküm doğrultusunda, bedelli askerlik için işinden ayrılanlar izinli sayılacak. Yani iş akitleri sona ermeyecek. Dolaysıyla fesih olmayacağı gibi, kıdem tazminatı hakkı da doğmayacak. İşçi de bedelli askerlik nedeniyle fesih yapamaz kıdem tazminatı talebinde de bulunamaz. Çalışan, bedelli askerlik süresi sonunda ise yeniden iş başı yapar. Bedelli askerlik için geçen süre izin ve kıdem süresi kapsamında da değerlendirilmez.

 
 
Bu makale 1308 kez okundu