Eşi vefat eden kadınlara ne tür destekler veriliyor?

Eşi vefat eden kadınlara ne tür destekler veriliyor?

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, kadınlara yönelik yardımlar için sarf ettiği 'sosyal devletin ayarını tutmakta fayda var' sözleri gözlerin bu yönde yapılan desteklere çevrilmesine yol açtı. Özellikle, herhangi bir işte sigortalı olarak çalışmayan kadınlara bağlanan maaşlar tartışma konusu oldu. Peki devlet, hiçbir geliri olmayan kadınlara ne tür destekler sağlıyor?

Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Devletin, ailelere yönelik bir çok sosyal destek programı var. Örneğin, gıda, yakacak, eğitim destekleri gibi yardımlardan dolaylı olarak kadınlar da yararlanıyor. Ancak bir de, hiçbir geliri olmayan ve sigortalı işte de çalışmayan kadınlara yönelik maaş desteği bulunuyor. Bu maaşlardan ilkini, dul maaşı olarak adlandırılan, ölen sigortalının veya emeklinin geride kalan hak sahiplerine bağlanan maaş oluşturuyor. Bunun için, ölen kişinin belirli süre sigortalı olması veya emekliliğini hak etmiş olması gerekiyor.

İkinci olarak da, hiçbir geliri olmayan ve 65 yaşın üzerindeki kadınlara yaşlılık aylığı bağlanıyor. 2022 sayılı kanun uyarınca, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan SGK herhangi bir gelir veya aylık almayan ve bir işte çalışmayan 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına, devlet aylık bağlıyor. Kamuoyunda "65 yaş aylığı" veya "üç aylık" olarak bilinen ödemeler, bugüne kadar üç ayda bir yapılıyordu. 1 Eylül'den itibaren de yaşlılık maaşı aylık olarak ödenmeye başlandı. Ayrıca, aylık tutarı da 500 TL'ye yükseltildi. Yardıma muhtaç kadınların devletten aldığı ikinci maaşı da yaşlılık aylığından oluşuyor.

Üçüncü olarak da, eşi vefat etmiş kadınlara bağlanan muhtaçlık aylığı bulunuyor. Söz konusu yardım kamuoyunda çok fazla bilinmiyor. Proje, 2010 yılında hazırlandı. 29.12.2011 tarih ve 2011/8 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulu kararı ile eşi vefat etmiş kadınlara yönelik düzenli nakdi sosyal yardım programı başlatılması kararı alındı. 2012 yılı Şubat ayı itibarıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından vatandaşlarımızın başvuruları alınmaya başlandı.
Söz konusu yardımdan yararlanmak için, eşi vefat eden kadınların sigortalı bir işte çalışmaması veya hanedeki kişi başına gelirin 484 TL'nin altında olması gerekiyor. Şartları taşıyan ve eşi vefat etmiş kadınların, resmi ikametgahlarının bulunduğu il/ilçe sınırları içinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına başvuru yapması gerekiyor. Başvuruda nüfus cüzdanı bilgilerinin dışında bir belge istenmiyor.

İKİ AYDA 550 TL MAAŞ ÖDENİYOR

Başvurular, ilgili vakfın mütevelli Heyeti tarafından değerlendiriliyor. Heyet tarafından yardım programından yararlanmasına yönelik karar verilen eşi vefat etmiş kadınlara muhtaçlıkları ve şartları sağlama durumları devam ettiği süre içerisinde aylık 275TL olmak üzere 2 aylık periyotlarla 550TL düzenli nakdi yardım veriliyor. Yardımlar, kişinin evlenmesi, birisi ile yaşaması, sigortalı bir işte çalışması veya 65 yaş aylığı alması halinde kesiliyor.

 

 
 
Bu makale 2894 kez okundu