Ücretlerin geç ödenmesi 'haklı fesih'e girer mi?

Ücretlerin geç ödenmesi 'haklı fesih'e girer mi?

Ücretlerin geç ödenmesi, Türk iş hayatında sıkça rastlanan sorunların başında geliyor. Özellikle ekonomik kriz dönemlerinde işverenlerin ilk başvurdukları yöntem, çalışanların ücretlerini aksatmak oluyor. Bu durumda binlerce çalışanın mağdur olmasına yol açıyor.

Peki, ücretleri geç veya eksik ödenen çalışanların hakları nelerdir?

Türk İş Kanunu'nda, işçinin ücretinin düzenli ödenmesi güvence altına alınmıştır. Hatta işçi ücretinin kanun ve sözleşme hükümlerine aykırı olarak ödenmesi, işçinin iş akdini haklı fesih etme gerekçeleri arasında sayılmıştır. Yani işverence sadece ücretin ödenmemesi veya eksik ödenmesi değil, geç ödenmesi de derhal fesih hakkının doğumu olarak kabul edilmiştir.

Ücreti geç ödenen çalışan hukuki yollardan iş akdini fesh ederek, çalıştığı dönem için kıdem tazminatı ve diğer alacaklarını talep edebilir. Ancak bu durumu belgelendirmesi gerekiyor. Ücreti geç ödenen çalışanların kıdem tazminatı alacaklarına ilişkin Yargıtay'ın verdiği bir çok emsal karar bulunuyor. Yargıtay, ücretlerin İş Kanunu ve sözleşme hükümlerine aykırı olarak geç ödenmesini haklı fesih nedeni olarak kabul ediyor. Bu durumda yapılan işten ayrılmalarda ise çalışanın tüm alacaklarının ödenmesi yönünde hüküm kuruyor.

İKRAMİYE PRİM ALACAKLARI DA GİRER Mİ?

Ücretlerin geç ödenmesine ilişkin ihlale, ikramiye, yiyecek ve giyecek yardımı gibi yan ödemeler de girer mi? İşçi sadece temel ücretinin değil, geniş anlamda yan ödemelerinin de zamanında ödenmemesi halinde haklı fesih hakkını kullanabilir. Yargıtay'ın da yine bu konuda emsal kararları bulunmaktadır.

MALİ GÜÇLÜK VE EKONOMİK KRİZ DURUMLARI

Ekonomik kriz ve mali güçlük nedeniyle bazı şirketler çalışanların ücretlerini geç ödüyor. Son dönemde de bu yönde çok sayıda şikayet geliyor. Yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre, işveren ekonomik kriz veya mali sıkıntılarını gerekçe göstererek çalışanların ücretlerini sürekli geç ödeyemez. Kriz bir anlamda ücretlerin askıya alınması veya geç ödenmesi gerekçesi olamaz. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir husus da işverenin 'iyi niyet ve dürüstlük' kurallarına uygun hareket edip etmediğidir. Örneğin, yılladır personel ücretlerini düzenli olarak ödeyen bir işverenin kısa süreliğine ya da birkaç ücreti geç ödemesi haklı fesih nedeni olarak gösterilemez. Burada dikkat edilmesi gereken husus, ücretlerinin gecikmesinin 'süreklilik' arz edip etmediğidir. Özetle, ekonomik kriz ve ekonomik darboğaz, ücretlerin geç ödenmesi veya eksik ödenmesi için işverenin gerekçesi olamaz. Ancak, birkaç aylık veya kısa süreliğine gecikme de, çalışan için haklı fesih unsuru olarak kullanılamaz.

 
 
Bu makale 1625 kez okundu