Gazetecilerin yıllık izin hakları ne kadar?

Gazetecilerin yıllık izin hakları ne kadar?

Gazetecilik dünyanın en zor meslekleri arasında yer alıyor. Türk sosyal güvenlik sisteminde de gazetecilik için özel bir yer ayrılmıştır. Gazeteciler, Basın İş Kanunu'na tabi olarak çalışırlar ve bu kapsamda özlük haklarında da farklılıklar olmaktadır. Örneğin izin hakkı. Gazetecilerin izin hakları diğer çalışanlardan farklıdır.

Basın Kanunu'na tabi olarak günlük bir gazetede çalışan bir gazeteciye en az bir yıl çalışmış olmak şartıyla, yılda dört hafta tam ücretli izin verilir. Gazetecilik mesleğindeki hizmeti on yıldan yukarı olan bir gazeteciye, altı hafta ücretli izin verilir. Gazetecinin kıdemi aynı gazetedeki hizmetine göre değil, meslekteki hizmet süresine göre hesaplanır. Günlük olmayan yayın kuruluşlarında çalışan gazetecilere her altı aylık çalışma devresi için iki hafta ücretli izin verilir.

KULLANILMAYAN YILLIK İZİNLER NE OLUR?

Gazetecilerin kullanılmayan yıllık izinleri yanmaz. Aradan yıllar geçse de bu izinlerin kullanılır. Veya işten ayrılma halinde yıllık izinlerin bedeli ödenir. Yine gazetecilerin işine son verilmesi halinde izin müddetine ait ücreti kendisine peşin olarak ödenir.

GAZETECİLERİN HAFTA TATİLİ KAÇ GÜNDÜR?

Gazetecilerin de haftalık tatilleri de farklıdır. Gündüz çalışması yapan gazeteciye bir gün hafta tatili verilir. Görevi gereği gece çalışan ve geceleri çalışması gereken gazeteciye ise haftada iki gün izin verilir.

GAZETECİLERİN GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİ NE KADARDIR?

Basın İş Kanunu'nda gazetecilerin günlük çalışma süresi diğer çalışanlarla aynıdır. Basın İş Kanunu'na göre gazetecilerin günlük çalışma süresi 8 saattir ve günlük fazla mesai saati de 3 saattir. Fazla mesai günde 3 saati geçemez.

Öte yandan kadın gazetecilerin hamilelik halinde de izin hakları yasa ile korunmuştur. Kadın gazetecinin hamileliği halinde, hamileliğin 7'nci ayından itibaren doğumun ikinci ayının sonuna kadar izinli sayılır. Bu müddet zarfında müessese gazeteciye son aldığı ücretin yarısını öder. Doğum vuku bulmaz veya çocuk ölü dünyaya gelirse, bu halin vukuundan itibaren bir ay müddetle bu ücret ödenir.

GAZETECİLERİN KIDEM TAZMİNATI HESABI NASIL YAPILIR?

Bu arada gazetecilerin kıdem tazminatının hesaplanması ve süre kriterleri de farklıdır. Basın İş Kanunu'na göre meslekte en az beş yıl çalışmış olan gazetecilere kıdem hakkı tanınır. Kıdem hakkı gazetecinin mesleğe ilk giriş tarihinden itibaren hesaplanır.
İşveren gazetecinin kıdem tazminatını peşin olarak ödemekle yükümlüdür. Ancak işverenin maddi imkânsızlık sebebiyle gazetecinin tazminatını bir defada ödeyememesi halinde, tediye en çok dört taksitte yapılır ve bu taksitlerin tamamının süresi bir yılı geçemez. Ancak, bu bölünme o iş yerinin mali vergisini tahakkuk ettiren maliye şubesinin, müessesenin zarar etmekte olduğu kararı üzerine yapılabilir.

 
 
Bu makale 530 kez okundu