İşveren kadınlara 'daha düşük ücret' ödeyebilir mi?

İşveren kadınlara 'daha düşük ücret' ödeyebilir mi?

Türkiye'deki kadınların çalışma hayatındaki en önemli üç sorunu, düşük ücret, işsizlik ve sigortasız çalıştırılmadır.

İşsizlik ve sigortasız çalışma sadece kadınların değil erkeklerin de en önemli sorunların başında gelir. Düşük ücret konusu ise büyük ölçüde kadın çalışanların sorunu olmaktadır. Bir çok işletmede, ücret konusunda ayrımcılık yapılmaktadır. Kadın çalışanlar, erkek çalışanlarla aynı iş ve görevleri yürütselerde zaman zaman daha düşük ücret alabilmektedirler. Peki işverenin kadın işçilere daha düşük ücret ödeme hakkı var mıdır?

4857 Sayılı Kanun uyarınca, işveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz.

Aynı veya eşit değerde bir iş için işçinin kadın olması nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz. Bu halde işçi, dört aya kadar ücreti tutarında tazminat talep edebilir.

ÜCRET FARKLILIĞI NEDİR?

Aynı işi yapan ve aynı pozisyonda çalışan işçilere arasındaki ücret farklılığı aslında yasalara da aykırıdır.

Örneğin bir firmada çalışan iki kişi aynı niteliklere sahip ve benzer işleri yapıyor olmalarına rağmen ücretleri eşit değildir. Bu duruma, ücret eşisziliği denilmektedir. Gerek Türkiye'de gerekse de Avrupa ülkelerinde ücret eşitsizliği ayrımcılık olarak nitelendirilmektedir.

Türkiye'de ve diğer ülkelerde çalışma hayatında ücret adaletsizliği daha çok, cinsiyet, uyruk, yaş, medeni durum, köken, memleket, ırk, dil ve din kriterlerine dayanarak yapılmaktadır.

İŞVEREN AYRIMCILIK TAZMİNATI ÖDER

Peki bu durumlarda ne tür ceza veriliyor. Kanun, işverenin kadın ve erkek işçiler arasında ayrım yapması halinde 4 maaş tutarında tazminat ödemesine hüküm altına almıştır.

Örneğin bir firmada çalışan kadın işçi, salt kadın olması nedeniyle terfi ettirilmemesi halinde terfi ettirilmiş olsa idi alabileceği hakları işverenden talep edebilir. Burada işçi dört aya kadar ücreti tutarında ayrımcılık tazminatı talebinde bulunubalir.

 

 

 

 
 
Bu makale 700 kez okundu