Basın İş Kanunu'na göre gazetecilerin 10 kritik hakkı!

Basın İş Kanunu'na göre gazetecilerin 10 kritik hakkı!

Basın sektöründe çalışan gazeteciler Basın İş Kanunu'na tabidir. Dolaysıyla onların özlük haklarına ilişkin düzenlemelerde bazı durumlarda farklılıklar gösterebilmektedir.

Basın İş Kanunu'na göre gazetecilerin 10 kritik hakkı şöyledir:

1-Basın İş Kanununa göre günlük çalışma süresi ne kadardır?

Sekiz saat.

2- Basın İş Kanununa göre fazla mesai günde kaç saati geçemez?

En fazla üç saat.

3-Gazetecilerin yıllık izin süreleri ne kadardır?

Günlük bir mevkutede çalışan bir gazeteciye, en az bir yıl çalışmış olmak şartıyla, yılda dört hafta tam ücretli izin verilir. Gazetecilik mesleğindeki hizmeti on yıldan yukarı olan bir gazeteciye, altı hafta ücretli izin verilir. Gazetecinin kıdemi aynı gazetedeki hizmetine göre değil, meslekteki hizmet süresine göre hesaplanır. Günlük olmayan mevkutelerde çalışan gazetecilere her altı aylık çalışma devresi için iki hafta ücretli izin verilir.

4-Gazetecilerin hafta tatilleri kaç gündür?

Gündüz çalışması yapan gazeteciye bir gün hafta tatili verilir. Vazifesi gece çalışmayı gerektiren gazeteciye hafta tatili iki gün verilir.

5-Gazeteciler ne kadar sürede kıdem tazminatına hak kazanırlar?

Meslekte en az beş yıl çalışmış olan gazetecilere kıdem hakkı tanınır. Kıdem hakkı gazetecinin mesleğe ilk giriş tarihinden itibaren hesaplanır.

6-Gazeteci hangi hallerde fazla saatlerde çalışmış sayılır?

Gündüz veya gece devresindeki çalışma müddetinin daha fazla hadlere artırılması ve ulusal bayram, genel tatiller ve hafta tatilinde çalışılması bu kanuna göre (Fazla saatlerde çalışma) sayılır.

7-Gazeteci hizmet akdini nasıl feshedebilir?

Gazeteci en az bir ay evvel işverene yazılı ihbarda bulunmak suretiyle iş akdini her zaman feshedebilir.

8-Gazeteci birden çok gazetede çalışabilir mi?

Gazeteci işverenle yaptığı mukavelede aksi zikredilmediği takdirde dışarıda, basınla alakası olsun veya olmasın, başka iş tutmakta serbesttir.

9-Basın İş Kanununa göre kıdem hakkı ne zamandan itibaren hesaplanır?

Mesleğe ilk giriş tarihinden itibaren.

10-Gazetecinin ücretinin zamanında ödenmemesinin yaptırımı nedir?

Gazetecilere ücretlerini vaktinde ödemeyen işverenler, bu ücretleri, geçecek her gün için yüzde beş fazlasıyla ödemeye mecburdurlar.Gazetecilere ücretlerini vaktinde ödemeyen işverenler, bu ücretleri, geçecek her gün için yüzde beş fazlasıyla ödemeye mecburdurlar.

 
 
Bu makale 535 kez okundu