İstifa eden işçinin ne tür hakları var?

İstifa eden işçinin ne tür hakları var?

İstifa etmek mi yoksa işten atılmak mı daha iyi?

İSTİFA EDEN HANGİ HAKLARINI KAYBEDER?

Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. İstifa ettiğiniz anda, tüm maddi alacaklarınızdan vazgeçiyor olacaksınız. Bir çalışan için istifanın maddi sonuçları gayet önemlidir. İstifa ederek, bir anlamda kıdem tazminatı, ihbar, fazla mesai, izin ücreti gibi alacaklarınızdan feragat etmiş oluyorsunuz. Sadece bunlarla sınırlı değil, istifa eden kişi işsizlik ödeneğinden yararlanma hakkını da kaybediyor.

İSTİFA EDEREK DE HAKLARINIZI ALABİLİRSİNİZ?

İş Kanununa göre istifa eden işçinin tazminat hakkı bulunmamaktadır. Haklı bir sebebe dayanmadan istifa eden işçi tazminat hakkını kaybeder. Hatta ihbar süresine bağlı kalmadan istifa etmesi durumunda işverene tazminat ödemek zorunda bile kalabilir.

İşçi haklı nedenlerle istifa etmesi durumunda kıdem tazminatı ve fazla mesai, yıllık izin, hafta sonu tatili alacakları gibi diğer haklarını mahkemeye başvurmak suretiyle alabilir.

HAKLI SEBEPLE İSTİFA ETMİŞ İŞÇİNİN ALACAKLARI

Şimdi istifa eden işçi iş sözleşmesini haklı sebeple feshetmişse, alacağı tazminatlar şöyledir:

– Kıdem tazminatı

– Fazla çalışmalar

– Ulusal bayram, hafta tatili ve resmi tatillerdeki çalışmalar

– Kullanmadığı yıllık izin ücretleri

– Ödenmeyen ücretlere ilişkin alacakları

İstifa eden işçi eğer iş sözleşmesini haklı sebeple feshetmemişse yukarıda sayılanlardan sadece kıdem tazminatını alamaz.

KENDİ İSTEĞİ İLE İŞTEN AYRILAN İŞÇİNİN TAZMİNAT HAKKI

Bazı durumlarda çalışanlar kendi isteğiyle ve kusuru dışında işten ayrılsa bile kıdem tazminatı hakkı elde edebilmektedirler.

Kendi isteğiyle ayrılıp kıdem tazminatı alınabilen durumlar şunlardır:

– Askerlik sebebiyle işten ayrılma
– Emeklilik sebebiyle işten ayrılma
– Malulen emeklilik sebebiyle işten ayrılma
– Normal emeklilik sebebi ile işten ayrılma
– Evlenen kadınların resmi nikah tarihinden itibaren bir yıl içerisinde işten ayrılması
– Sağlık nedenleri sebebiyle işten ayrılma
– İşverenin işyerinde iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı davranması sebebiyle işçinin işten ayrılması
– Ölüm

Kendi isteği ile işten ayrılanların kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için de, aynı işyerinde en az 1 yılı geçmiş çalışması olması gerekmektedir.

 
 
Bu makale 403 kez okundu