İşçiler 1 Mayıs'ta çalışmaya zorlanabilir mi?

İşçiler 1 Mayıs'ta çalışmaya zorlanabilir mi?

Bu yıl 1 Mayıs İşçi Bayramı tam kapanma sürecine denk geldi. Ancak, 1 Mayıs işçiler açısından büyük önem taşır. Bugün aynı zamanda işçi bayramı olarak kutlanılır.Peki işçiler resmi tatil olan 1 Mayıs'ta çalıştırılabilir mi? Veya çalışmaya zorlanabilir mi?

Bu sorunun cevabı evettir. Ancak burada bir kriteri yerine getirmek gerekiyor. İşçinin rızasını almak…

Çünkü, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılması için işçinin onayının alınması şarttır. İş Kanunu, bu günlerde işçinin dinlenmesini istemiş hatta dinlenen işçilere de ücretinin ödenmesini hüküm altına almıştır.

Bazı durumlarda ise işin yürümesi gerekiyor. Tatil günlerinde dahi söz konusu işletmenin açık kalması ve faaliyetlerini sürdürmesi zorunlu oluyor. Bu tür durumlarda mevzuat, 1 Mayıs'ta işçilerin çalışmasına imkan tanımıştır. Bu şekilde bir çalışma olduğunda işçi, hem çalışmadan alacağı ücreti hem de çalıştığı için alacağı ücreti hak kazanacaktır. Yani 1 Mayıs'ta yapılacak çalışma karşılığında 2 günlük yevmiye ödenecektir.

Burada önemli olan işçinin 1 Mayıs'ta çalışmaya razı olup olmadığıdır. Bu durum da, iş sözleşmesi ile hüküm altına alınır. İşçinin işe girerken imzaladığı iş sözleşmesinde, 1 Mayıs gibi resmi tatillerde çalışıp çalışmayacağına ilişkin hüküm varsa, bu hüküm doğrultusunda işlem yapılır. İş sözleşmesinde, bu yönde bir hüküm yoksa işveren, ilerleyen yıllarda da çalışandan çalışma konusunda imza alabilir. Dolaysıyla, işçi resmi tatillerde ücreti karşılığında çalışmak zorundadır.

Aksi takdirde 1 Mayıs'ta çalışmak zorunda olduğu halde çalışmayan işçinin bu fiili, işçinin mazeretsiz devamsızlığı şeklinde değerlendirilebilir. Ve olumsuz bir takım sonuçlara yol açabilir.

 
 
Bu makale 314 kez okundu